NRPiP: pielęgniarka od razu w odpowiedniej grupie. "Nie powinno być dyskusji na ten temat"

Autor: oprac. KM • Źródło: NIPiP/Rynek Zdrowia17 sierpnia 2022 16:45

- Do naczelnej izby i do izb okręgowych trafiają informacje od pielęgniarek i położnych o problemach związanych z zakwalifikowaniem do poszczególnych grup wynikających z ustawy - mówi wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Sebastian Irzykowski. Dodaje, że najtrudniejsze i najważniejsze, zgłaszane Ministrowi Zdrowia, dotyczą zrzeszeń pracodawców, którzy z pomocą prawników kwalifikują pielęgniarki do niższych grup niż powinni.

NRPiP: pielęgniarka od razu  w odpowiedniej grupie. "Nie powinno być dyskusji na ten temat"
NIPiP dostaje informacje od pielęgniarek i położnych o problemach związanych z zakwalifikowaniem do poszczególnych grup wynikających z ustawy. Fot. Shutterstock
  • W wynagrodzeniach, szczególnie w kontekście uznawania przez pracodawców kwalifikacji posiadanych przez pielęgniarki i położne, powstał spory chaos
  • Jak prawidłowo powinny być naliczane wynagrodzenia? Na to pytanie odpowiedział wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Sebastian Irzykowski
  • - Ustawa w tym zakresie jest bardzo jednoznaczna - mówi i dodaje, jak wynagradzać pielęgniarki zgodnie z przynależnością do grup

Wynagrodzenia pielęgniarek. "Ustawa jest jednoznaczna"

- Pielęgniarki, które posiadają wykształcenie magisterskie i specjalizacje, również położne, powinny być zakwalifikowane do grupy ze wskaźnkiem 1,29, czyli do grupy 2. Pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł magistra lub specjalizację, powinny znaleźć się w grupie nie niższej niż 1,02, czyli w grupie 5. Te, które posiadają wykształcenie średnie i wykształcenie licencjackie, powinny znaleźć się w grupie nie niższej niż grupa 6, czyli we wskaźniku 0,94 - poinformował Sebastian Irzykowski.

Irzykowski dodał, że do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz do izb okręgowych trafiają informacje od pielęgniarek i położnych o problemach związanych z zakwalifikowaniem do poszczególnych grup, wynikających z ustawy.

- Mamy kilka takich problemów i te najtrudniejsze, najważniejsze, które zgłaszamy Ministrowi Zdrowia to te, które dotyczą zrzeszeń pracodawców, którzy w sposób usystematyzowany, wykorzystując kancelarie prawne, przygotowują opinie prawne, wnioski, druki, aby pielęgniarki były kwalifikowane do grup niższych - zaalarmował wiceszef NRPiP.

- Te sygnały natychmiast są przez nas przekazywane resortowi zdrowia - zaznaczył. - Będziemy o nich mówić głośno, ponieważ one wskazują na to, że pracodawcy nie chcą stosować się do właściwej interpretacji ustawy - zauważył Irzykowski.

- Jeżeli chodzi o drobniejsze wykroczenia, to zachęcamy  pielęgniarki, aby zgłaszały się do izb okręgowych i zgłaszały problemy do Państwowej Inspekcji Pracy - zalecił. - Ustawa jest aktem prawnym, który nawiązuje do kodeksu pracy i w sposób jasny i czytelny nakłada na inspekcję pracy obowiązki interwencji w takich sytuacjach - wyjaśnił.

Ustawa realizuje wieloletnią politykę państwa

Jak zaznaczył Irzykowski, ustawa o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia jest "realizacją wieloletniej polityki państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa".

- Dla nas jest to obietnica Ministerstwa Zdrowia i całego rządu, że warunki pracy pielęgniarek i położnych będą poprawiane - przyznał.

- W tym momencie ustawa odnosi się nie tylko do kwestii wynagrodzeń, ale wskazuje również na potrzeby związane z opieką nad pacjentem. Każda pielęgniarka, każda położna, która podnosi swoje kwalifikacje - czy poprzez studia magisterskie, czy poprzez specjalizację - powinna w tym systemie znaleźć odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie - zauważył.

- Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, wskazuje wyraźnie, że każdy pracownik medyczny - w tym również pielęgniarki i położne - powinien doskonalić się i cały czas bazować na jak najbardziej aktualnej wiedzy medycznej, która, jak wiemy, rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny - stwierdził.

- Dlatego, jeżeli pielęgniarka zostanie zatrudniona, a jest ona magistrem czy specjalistą, to od razu powinna znaleźć się w odpowiedniej grupie i tutaj nie powinno być żadnej dyskusji na ten temat - dodał Irzykowski.

- Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęło stanowisko w sprawie ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia w dniu 2 sierpnia - poinformował. - W tym stanowisku staramy się bardzo mocno wyartykułować i podkreślić wszelkie argumenty, dla których współczynniki, o których wcześniej wspominałem, powinny być przez pracodawców uwzględnione. Wskazane zostały też elementy, jak pielęgniarka powinna się zachować, kiedy pracodawca nie realizuje zapisów ustawy - podsumował wiceszef NRPiP.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum