NRL: w tym przypadku łączenie świadczeń komercyjnych z gwarantowanymi jest dopuszczalne, a nawet...

Autor: Infodent24/Rynek Zdrowia • • 18 grudnia 2017 09:50

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że łączenie procedur medycznych finansowanych ze środków publicznych z procedurami płatnymi jest dopuszczalne. Jest to niezbywalne prawo pacjenta, przy czym o możliwości udzielania świadczeń komercyjnych łącznie ze świadczeniami gwarantowanymi powinien decydować lekarz dentysta.

W warunkach szczupłości koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych odmawianie pacjentom prawa do zastosowania nowoczesnej terapii naraża lekarza na konflikt z zasadami etyki lekarskiej - podnosi NRL. Fot. Archiwum

Jak poinformowała Komisja, otrzymuje ona informacje o toczących się sporach na tle praktyki udzielania świadczeń komercyjnych w czasie wskazanym w harmonogramie umowy NFZ. Spory te przybierają postać korespondencji, czynności sprawdzających, czasem wniosków pokontrolnych oraz  postępowań sądowych.

Zasięgnięto w tym zakresie opinii prawnych, wysłuchano zainteresowanych lekarzy oraz wniosków zainteresowanych tym problemem komisji okręgowych rad lekarskich. Komisja podjęła powyższe stanowisko uwzględniając całokształt zebranych opinii i spostrzeżeń, po rozważeniu wniosków płynących z dwóch pisemnych opinii prawnych i jednej wygłoszonej na posiedzeniu KSNRL 6 października 2017 r.

W swoim uzasadnieniu KS, niezależnie od materii czysto prawnej, prezentuje stanowisko, że niezmiernie ważnym aspektem zagadnienia jest prawo pacjenta do otrzymania świadczenia na odpowiednim do aktualnej wiedzy medycznej poziomie.

W warunkach szczupłości koszyka gwarantowanych świadczeń stomatologicznych odmawianie pacjentom prawa do zastosowania nowoczesnej terapii, za którą są gotowi ponieść pełną opłatę, jest już nie tyle nieracjonalne, co naraża lekarza na konflikt z zasadami etyki lekarskiej.

Komisja zwraca się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach obowiązków służbowych wykonują czynności kontrolne w placówkach stomatologicznych o wzięcie tego stanowiska pod uwagę. Apeluje też do NFZ o niezwłoczną rewizję wystąpień pokontrolnych i stanowisk procesowych w zakresie, w jakim dotyczą one rzekomej niedopuszczalności łączenia świadczeń publicznych i komercyjnych.

Jednocześnie Komisja zwraca się do lekarzy dentystów posiadających umowę z NFZ o respektowanie zasady, że łączenie procedur nie może powodować ograniczania dostępności do świadczeń publicznych.

Więcej: www.infodent24.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum