NRL: trzeba zwiększyć finansowanie świadczeń dla stomatologów podpisujących umowy ze szkołami

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 25 sierpnia 2015 08:35

Stomatologia powinna być lepiej finansowana, a zwiększenie liczby świadczeń udzielanych dzieciom nie może ograniczać ich dostępności dla dorosłych - oceniła Naczelna Rada Lekarska, opiniując projekty zarządzeń prezesa NFZ dot. gabinetów stomatologicznych w szkołach.

NRL: trzeba zwiększyć finansowanie świadczeń dla stomatologów podpisujących umowy ze szkołami
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Fundusz chce, by preferowane i dodatkowo punktowane były oferty tych świadczeniodawców, którzy zawarli z dyrektorem placówki oświatowej porozumienie dotyczące współpracy w zakresie objęcia opieką stomatologiczną uczniów danej szkoły, a także będą dysponowali gabinetem stomatologicznym na jej terenie.

Jak uzasadnia NFZ, "proponowane zmiany mają na celu ograniczenie barier w dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż., poprawę warunków wczesnego wykrywania i leczenia próchnicy oraz stworzenie warunków dla skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej u dzieci i młodzieży".

Projekty są już po konsultacjach społecznych.

Pozytywnie ocenia je Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednocześnie samorząd lekarski wskazuje, że świadczeniodawcy, którzy będą posiadali porozumienie z dyrektorem szkoły lub będą dysponowali gabinetem stomatologicznym na terenie tej placówki, powinni mieć też zagwarantowane dodatkowe środki finansowe w kontrakcie.

"Bez zwiększenia środków dedykowanych na ten cel, proponowany sposób finansowania procedur dla dzieci i młodzieży spowoduje ograniczenie i tak szczupłej puli świadczeń dla dorosłych poprzez przesunięcie tych samych pieniędzy w inny zakres" - przekonuje NRL.

Rada podkreśla, że "zwiększenie liczby świadczeń udzielanych pacjentom do 18 r.ż. nie może skutkować ograniczeniem dostępności świadczeń dla osób dorosłych" i dodaje, że projektowane zmiany wymagają "odpowiedniego zwiększenia finansowania świadczeń stomatologicznych".

Samorząd przypomina również, że zgodę na leczenie dziecka musi wyrazić rodzic, a opieka stomatologiczna nad uczniami często dotyczy przypadków nagłych, doraźnych i wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy dentystycznej.

Ponadto, zdaniem samorządu, "praca gabinetu usytuowanego w szkole w godzinach popołudniowych jest wymogiem nadmiarowym i nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania gabinetu w ramach szkoły".

W opinii NRL, projekt nie daje odpowiedzi na pytanie, czy uczniowie objęci opieką stomatologiczną będą korzystać z preferencji w kolejności przyjęć (a jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej).

NRL wskazuje też m.in., że każda szkoła powinna mieć możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą, a każdy lekarz powinien móc zawrzeć porozumienie z kilkoma placówkami.

Temat próchnicy u najmłodszych Polaków wywołał rzecznik praw dziecka Marek Michalak, który w rozmowie z PAP powiedział, że w Polsce mamy do czynienia z epidemią próchnicy u dzieci. Zepsute zęby ma ponad 85 proc. 6-latków i 95 proc. 18-latków. Rzecznik wystosował w tej sprawie list do szefowej rządu.

W połowie lipca premier Ewa Kopacz zaproponowała rozwiązanie, w ramach którego samorządy mogłyby podpisywać umowy z prywatnymi gabinetami stomatologicznymi, w których leczone byłyby dzieci ze szkół na ich terenie. Za usługę płaciłby NFZ. Projekty przygotowane przez Fundusz są realizację tej zapowiedzi.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNERZY SERWISU
    partner serwisu
    partner serwisu

    Najnowsze