NRL: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim. Nie wiadomo dlaczego

Autor: oprac. KM • Źródło: NRL, Rynek Zdrowia10 czerwca 2021 17:40

Naczelna Rada Lekarska (NRL) zgłosiła uwagi do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Reformy systemu orzekania o niepełnosprawności nie uzgadniano ze środowiskiem lekarskim.

NRL: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności bez konsultacji ze środowiskiem lekarskim. Nie wiadomo dlaczego
Celem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami jest m.in. stworzenie kompleksowego i zintegrowanego systemu orzekania o niepełnosprawności. Fot. Shutterstock
  • NRL zgłosiła uwagi do Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
  • Rada zauważa, że lekarzy nie wzięto pod uwagę w dyskusjach o reformie orzecznictwa o niepełnosprawności
  • Teraz otrzymała odpowiedzi na zażalenia, jednak wciąż nie wie, dlaczego lekarzy pominięto w ustaleniach

Naczelna Rada Lekarska w marcu br. podjęła stanowisko w sprawie zapowiedzianej, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r., Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, czyli reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Rada zgłosiła swoje uwagi do konkretnych zapisów w tym dokumencie.

To lekarze przeprowadzają ocenę zdrowia pacjenta. Dlaczego ich pominięto?

NRL zauważyła, że planowana reforma systemu orzekania o niepełnosprawności nie była uzgadniana ze środowiskiem lekarskim, chociaż to lekarze przeprowadzają ocenę zdrowia pacjenta. Rada dodała też, że z zapisów wynika, iż obecne orzekanie o niepełnosprawności jest stronnicze, co jest przeciwne mechanizmom działania orzecznictwa, w którym udział biorą kontrole sądowe i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

NRL wskazała ponadto, że w myśl Strategii orzeczenia będą formowane indywidualnie, a nie na podstawie skali ICF opartej na wykazie dysfunkcji. Innym niejasnym punktem było angażowanie do orzekania lekarza odpowiedniej specjalizacji, co może skutkować zaangażowaniem kilku lekarzy, gdy niepełnosprawność będzie rozpatrywana w kilku zakresach.

Strategia bez opiniowania NRL

7 czerwca br. Rada otrzymała odpowiedź z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Biuro podało, że Strategię poddano "szerokim konsultacjom i uzgodnieniom międzyresortowym", ale w odpowiedzi brakuje wyjaśnienia, dlaczego projekt nie został poddany opinii NRL.

Pełnomocnik wskazał również, że "celem Strategii jest m.in. stworzenie kompleksowego i zintegrowanego systemu orzekania o niepełnosprawności, zgodnego z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych".

Zdaniem Rady wiąże się to z "zasadniczą przebudową dotychczasowego systemu, w tym również poprzez konsolidację dotychczas funkcjonujących systemów orzecznictwa dla celów rentowych, pozarentowych i edukacyjnych oraz wprowadzenie nowej niezależnej instytucji orzeczniczej - Krajowego Centrum Orzecznictwa".

Ponadto orzecznictwo w nowym systemie oceny niepełnosprawności ma kłaść nacisk na "biopsychospołeczny model funkcjonowania człowieka i jego ograniczeń zawartym w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), co wymaga redefiniowania aktualnych definicji określających niepełnosprawność".

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum