NIL/Rynek Zdrowia | 09-02-2015 11:32

NRL: przedstawiciele Rady powinni być w zespole oceniającym pakiet onkologiczny

Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o uwzględnienie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej przy kompletowaniu składu osobowego zespołu, który będzie oceniał funkcjonowanie pakietu onkologicznego.

W piśmie do szefa resortu zdrowia prezes NRL wskazał, że ''mając na uwadze ustawowy zakres zadań samorządu zawodowego lekarzy obejmujący m. in. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia udział przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w grupie roboczej oceniającej aktualną sytuację w ochronie zdrowia po wprowadzeniu pakietu onkologicznego jest w pełni uzasadniony''.

Więcej: www.nil.org.pl