NIL/Rynek Zdrowia | 12-12-2011 10:24

NRL pisze do MZ w sprawie badań lekarskich kierowców

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował kolejny list do resortu zdrowia w związku z odpowiedzią MZ na apel Prezydium NRL z 4 listopada br. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Według treści apelu NRL, rozporządzenie ministra zdrowia z 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 oraz z 2011 r. Nr 88, poz. 503) wymaga pilnej nowelizacji, ponieważ - zdaniem Prezydium NRL - w swoim obecnym kształcie narusza zasadę poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.

Według załącznika do tego rozporządzenia lekarz, który stwierdził u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii lub przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

W opinii Prezydium NRL przepis ten jest sprzeczny z nakazem zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Więcej: www.nil.org.pl