NRL o projekcie dotyczącym uzyskania tytułu specjalisty

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 07 marca 2016 11:01

Jak poinformowała Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, podtrzymuje swoje uwagi zawarte w jeszcze w stanowisku przedstawionym 20 listopada ub.r., uzupełniając je o kilka dodatkowych propozycji.

Między innymi NRL proponuje w art. 3 ust 6 projektu ustawy - określającym termin na złożenie wniosku o udzielenie akredytacji przez podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne - skrócić ten termin z 4 do 2 miesięcy.

Samorząd lekarski proponuje zmianę treści art. 3 ust. 9, którego pierwsze po zmianie powinno brzmieć następująco: "Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 8 opiniuje wnioski w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc, i przekazuje swoją opinie dyrektorowi CMKP niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia”.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum