Gazeta.pl/Rynek Zdrowia | 02-09-2011 17:29

NRL: koszyk świadczeń gwarantowanych niekonstytucyjny

Koszyk świadczeń gwarantowanych narusza Konstytucję, która mówi o równym dostępie do ochrony zdrowia - twierdzi Naczelna Rada Lekarska, która skierowała skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że przepisy są tak nieprecyzyjne, że pacjenci, a nawet lekarze mają problem z ustaleniem, które świadczenia medyczne są finansowane przez państwo, a za które powinien płacić pacjent. Jednym z przykładów jest kwestia finansowania chemioterapii niestandardowej.

Samorząd lekarski przypomina, że konstytucja gwarantuje wszystkim równy dostęp do ochrony zdrowia. Tymczasem w świetle obowiązujących przepisów ten zapis jest fikcją.

Naczelna Rada Lekarska chce, by Trybunał przyjrzał się m.in. ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/