NRL: kary za wystawianie recept do Trybunału Konstytucyjnego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2012 17:24

Naczelna Rada Lekarska (NRL) wystąpiła w piątek (2 marca) do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o zbadanie konstytucyjności przepisów nakładających na świadczeniodawców kary umowne m.in. za wystawianie recept osobom nieuprawnionym lub w nieuzasadnionych przypadkach.

Jak poinformowała w piątek (2 marca) NRL, chodzi o karanie świadczeniodawców za niewłaściwe wystawienie recepty. Jak podkreśliła Rada, karanie w takich przypadkach lekarzy zostało uchylone w styczniowej nowelizacji ustawy refundacyjnej, co wskazuje, że tego typu kary także dla świadczeniodawców "nie powinny mieć miejsca i są nieuzasadnione".

Jak pisze NRL chodzi o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów przewidujących "możliwość umieszczania w umowach podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami kar umownych, w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz w razie wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych".

Przepisy te znajdują się w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU). Według NRL, przepisy te są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ ich treść "przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało wydane".

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z 2004 r.) nie przewiduje możliwości zawarcia w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kar umownych nakładanych przez NFZ na świadczeniodawcę w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy albo w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych - napisali lekarze w uzasadnieniu wniosku skierowanego do TK.

Według NRL, nie ma również żadnych pośrednich wskazówek, na podstawie których można by wnioskować, że czytelnym zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie takich kar do umowy między NFZ a świadczeniodawcami. Ponadto lekarze przypomnieli, że styczniowa nowelizacja ustawy refundacyjnej uchyliła przepisy tej ustawy dotyczące kar dla lekarzy (nie tylko świadczeniodawców) w kwocie nienależnej refundacji za leki przepisane przez lekarza pacjentom nieuprawnionym do refundacji lub w przypadkach nieuzasadnionych.

- Ustawodawca uchylając przepis o karaniu lekarzy (...) dał wyraźną dyrektywę, że tego rodzaju kary, stosowane w opisanych przypadkach - nie powinny mieć miejsca i są nieuzasadnione - podkreśliła NRL. Według Rady, przyczyną uchylenia tego przepisu był m.in. brak możliwości uniknięcia przez lekarza kary za niewłaściwe zweryfikowanie uprawnień pacjenta do refundacji leków - wobec braku możliwości pewnej weryfikacji takich uprawnień.

Uchwałę ws. złożenia takiej skargi do TK 25 lutego podjął Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum