NRL do premier: nie wdrażajmy pakietu onkologicznego - zdestabilizuje system

Autor: IB, KAW, PAP/Rynek Zdrowia • • 06 grudnia 2014 08:11

Naczelna Rada Lekarska opublikowała w piątek (5 grudnia) apel do premier Ewy Kopacz o wstrzymanie wejścia w życie tzw. pakietu onkologicznego oraz przedstawiła kalendarium działań NRL w tym zakresie.

NRL do premier: nie wdrażajmy pakietu onkologicznego - zdestabilizuje system

"Naczelna Rada Lekarska, biorąc pod uwagę opinie licznych środowisk specjalistycznych stwierdza, że wejście 1 stycznia 2015 r. w życie tzw. pakietu onkologicznego grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia. W konsekwencji, nie poprawiając sytuacji pacjentów onkologicznych może istotnie pogorszyć szanse leczenia pozostałych chorych" - czytamy w apelu.

Naczelna Rada Lekarska widzi konieczność poprawy opieki onkologicznej w Polsce, jednak w obecnej sytuacji zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o wstrzymanie wejścia w życie tych przepisów.

Więcej: www.nil.org.pl

Tak ma być według resortu zdrowia
W apelu do premier Ewy Kopacz samorząd lekarski przypomina też początki dyskusji o pakiecie. 21 marca br. minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział na konferencji prasowej m.in. zniesienie limitów w onkologii na etapie podstawowym, specjalistycznym oraz chemioterapii, radioterapii i chirurgii onkologicznej.

Podkreślał, że pakietowi onkologicznemu ma towarzyszyć gwarancja terminu wykonania. Każdy pacjent onkologiczny powinien mieć stworzoną indywidualną ścieżkę leczenia wraz z dostępem do konsylium specjalistów.

Czyt.: Wiceminister zdrowia o apelu ws. pakietu onkologicznego

Zapisy dotyczące pakietu znalazły się w nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 r.

W myśl przepisów, które mają wejść w życie od 2015 r., lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mieli poszerzony katalog badań diagnostycznych, które mogą zlecić po to, aby szybciej wykrywać choroby nowotworowe.

Pakiet zakłada zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym, co oznacza, że szpitale i przychodnie nie będą odsyłały pacjentów z powodu przekroczenia limitu umowy z NFZ. Kolejną nowością jest szybka ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu.

Wdrożona będzie także Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - dokument zawierający wszystkie informacje o leczeniu. Pacjent z kartą będzie traktowany priorytetowo przez placówki medyczne.

Po zakończeniu leczenia karta będzie przekazywana pacjentowi, co umożliwi lekarzowi POZ dostęp do pełnej informacji na temat leczenia.

Seria zastrzeżeń i wątpliwości
Prof. Jacek Jassem, były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, szef Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku od początku nie ukrywał, że nie do końca wierzy, iż zmiany przyjęte przez rząd pomogą pacjentom. Ocenił, że do osiągnięcia sukcesu brakuje lekarzy.

Wskazał także, że wdrażanie pakietu bez dodatkowych środków nie wróży dobrze temu przedsięwzięciu. W ocenie profesora trzeba naprawić cały system i podnieść zarobki lekarzy POZ. - Nie da się w zepsutym aucie naprawić tylko jednej części i liczyć na to, że samochód pojedzie - przekonywał.

Specjaliści nie szczędzili krytyki także w przypadku Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, której wzór MZ przedstawiło do konsultacji 21 października br.

- Karta onkologiczna jest bardzo złożonym dokumentem - liczy siedem stron i odzwierciedla całą historię choroby. Jest nadmiernie szczegółowa i trudno powiedzieć czy potrzebna, szczególnie w dobie dokumentacji elektronicznej - mówił prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, podczas X Forum Rynku Zdrowia.

Dodał: - Sądzę, że karta będzie kolejnym przyczynkiem do sprawozdawczości i biurokratyzacji postępowania, a wcale nie podniesie jakości świadczeń. Ponadto karta powinna być wydana pacjentowi, który ma rozpoznanie nowotworu. Jeżeli będziemy chcieli ją wykorzystać do masowego screeningu społeczeństwa, chyba nie spełni ona swojego zadania.

Za mało informacji?
W opinii prof. Jacka Jassema pakiet onkologiczny na pewno nie rozwiązuje problemów onkologii, a może je nawet mnożyć.

- Pakiet stanowi próbę rozwiązania doraźnych problemów w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów, jednak dokument powstał w ogromnym pośpiechu i pod presją politycznego nacisku. Tymczasem tak rewolucyjne zmiany należy wprowadzać rozważnie, poprzedzić je pilotażem, przedyskutować ze środowiskiem, przekonać lekarzy POZ - wymienia prof. Jassem.

Krytyczne stanowisko dotyczące pakietu przedstawiła także Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach. Oceniła, że brak przepisów wykonawczych, programu pilotażowego i wystarczającej informacji na temat pakietu onkologicznego mogą spowodować problemy w jego realizacji.

ORL podnosiła, że nie określono dotychczas precyzyjnie źródła finansowania planowanych zmian i że brakuje dostatecznych informacji ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ, pozwalających na ustalenie wysokości kosztów wdrożenia pakietu i wskazania źródła jego finansowania.

"Wprowadzenie pakietu, przy poszanowaniu celu, w jakim został on ustalony, nie powinno odbywać się kosztem pozostałych pacjentów oraz doprowadzać do zmniejszenia wydatków na leczenie i świadczenia opieki zdrowotnej w pozostałych zakresach" - napisali członkowie prezydium ORL w Katowicach.

Szybka ścieżka tuż-tuż?
Naczelna Rada Lekarska w opublikowanym 5 grudnia apelu do premier Ewy Kopacz przypomina m.in., że 7 listopada br. w Naczelnej Izbie Lekarskiej odbyła się konferencja prasowa, na której swoje stanowiska dotyczące pakietu kolejkowego i onkologicznego zaprezentowali przedstawiciele NRL, ale także zaproszeni goście: przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

1 grudnia Ministerstwo Zdrowia - nie zrażone krytyką niektórych założeń pakietu onkologicznego - uruchomiło serwis internetowy na temat leczenia w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. Resort zapewnia, że w styczniu 2015 r. zmiany wprowadzane w ramach pakietu o wejdą w życie.

Szczegółowe informacje, w tym o placówkach, w których pacjenci będą się mogli leczyć w ramach szybkiej terapii onkologicznej, zostaną podane w styczniu 2015 r. Serwis dostępny jest na stronie: www.mz.gov.pl

Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej zdaniem są na to wystarczające środki.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum