NIL/Rynek Zdrowia | 06-03-2015 10:51

NRL do premier Kopacz: rozmawiajmy o sytuacji w ochronie zdrowia

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do premier Ewy Kopacz z prośbą o spotkanie w celu omówienia zagadnień związanych z aktualną sytuacją systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prezes NRL podkreślił w piśmie, że wiele spraw związanych z organizacją tego systemu wymaga przeprowadzenia - poprzedzonych szeroką analizą - zmian, dlatego samorząd lekarski z wielką nadzieją przyjął słowa pani premier wypowiedziane podczas exposé 1 października 2014 r.:

"Jestem lekarzem, to szczególna misja i powołanie, w niej zawiera się zaangażowanie, szacunek i chęć pomocy każdemu człowiekowi. Lekarz nie pyta o poglądy i przekonania, tak właśnie rozumiem swoją rolę".

Ponadto w piśmie prezesa NRL czytamy: "W swoim inauguracyjnym przemówieniu jako Prezes Rady Ministrów odniosła się Pani również do jakże bliskich naszemu środowisku spraw służby zdrowia, takich jak:
- potrzeba reorganizacji polityki senioralnej polegającej na wprowadzeniu instytucji dziennych domów opieki;
- otoczenie szczególną troską pacjentów onkologicznych;
- potrzeba usprawnienia systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów realizowana poprzez zwiększenie liczby miejsc rezydenckich w ramach poszczególnych specjalności medycznych;
- dążenie do polepszenia poziomu jakości gwarantowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom realizowane poprzez umożliwienie organizacji gabinetów dentystycznych  w szkołach przez samorządy terytorialne".

Prezes NRL pisze, iż  możliwość wysłuchania opinii środowiska lekarskiego we wskazanych wyżej zagadnieniach będzie stanowić dla  premier i rządu nieocenioną pomoc w realizacji działań, których celem jest usprawnienie polskiego systemu ochrony zdrowia.

Więcej: www.nil.org.pl