NIPiP: potrzebne zachęty dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa

Autor: NIPiP/Rynek Zdrowia • • 26 czerwca 2018 12:50

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o wdrożenie w systemie ochrony zdrowia zachęt dla absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo do podejmowania pracy w zawodzie na terenie kraju. Rada podkreśla, że obecnie do systemu wchodzi jedynie około 60 proc. absolwentów. W 2033 roku będzie brakowało już 169 tys. pielęgniarek i położnych.

- Jeśli pielęgniarkom i położnym system nie zaoferuje wytyczonej ścieżki awansu zawodowo-finansowego adekwatnego do kwalifikacji - nie zdołamy zapewnić uzupełnienia kadry zawodowej - podnosi Zofia Małas. Fot. Materiały prasowe

Jak informuje samorząd pielęgniarski, zapewnienie zastępowalności pokoleń wymaga, aby w latach 2018-2033 rocznie studia w zawodzie pielęgniarki i położnej kończyło 13 tys. osób. Osiągnięcie takiego progu wymaga wdrożenia realnych benefitów dla absolwentów oraz poprawy warunków pracy i płacy tak, żeby była adekwatna do wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu odpowiedzialności podejmowanej pracy.

Zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia program stypendialnych dofinansowań studentów ostatnich lat pielęgniarstwa i położnictwa oraz absolwentów tych kierunków może być jednym ze sposobów na zwiększenie atrakcyjności zawodów.

- Pielęgniarki i położne cieszą się dużym zaufaniem społecznym, jednak nawet największe zaufanie i satysfakcja z wykonywanego zwodu nie są w stanie zastąpić adekwatnych do odpowiedzialności warunków wynagradzania i zatrudniania. Tym bardziej w sytuacji, w której system edukacji przewiduje wykształcenie wyższe, praktykę zawodową oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To powoduje, że pielęgniarki i położne to w pełni wyspecjalizowany, samodzielny zawód medyczny. Jeśli tym specjalistom system nie zaoferuje wytyczonej ścieżki awansu zawodowo - finansowego adekwatnego do kwalifikacji - nie zdołamy zapewnić uzupełnienia kadry zawodowej, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa starzejącego się społeczeństwa - mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W zawodzie zarówno pielęgniarki, jak i położnej niezwykle istotne jest stałe podnoszenie kwalifikacji. Umożliwia to, powszechnie dostępne kształcenie podyplomowe. 

- NRPiP prowadzi Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych na podstawie którego, generujemy szereg danych w tym również prawo wykonywania zawodu. Według danych z systemu wynika, że obecnie w zawodzie pracuje około 250 tys. pielęgniarek i położnych - co przekłada się na współczynnik zawodowy pielęgniarek i położnych przypadających na 1000 mieszkańców na poziomie 5,2. Tymczasem w Unii Europejskiej jest to 9,8. Sytuację może poprawić zmiana warunków pracy i płacy m.in. przez wpisanie liczby pielęgniarek i ich kwalifikacji w koszyku świadczeń gwarantowanych na poszczególnych oddziałach, czy wdrożenie planu dotyczącego systematycznego wzrostu zarobków - dodaje Zofia Małas.

System kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce realizowany jest zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. W roku 1993 rozpoczęto zmianę systemu edukacji w zawodach pielęgniarki i położnej tak, by dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych.

Na ich podstawie kształcenie odbywa się jedynie na poziomie wyższym - zgodnie z poniższymi stopniami: 3-letnie studia licencjackie dające tytuł licencjata, 2-letnie studia magisterskie, studia pomostowe, doktoranckie oraz kształcenie podyplomowe, a w trakcie trwania studiów występuje obowiązek realizacji praktyk zawodowych.

NRPiP postuluje o ustalenie norm, czyli minimalnych progów zatrudnienia i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych na wszystkich typach oddziałów, likwidację jednoosobowych obsad pielęgniarskich i położniczych, wprowadzenie zawodu opiekuna medycznego na szeroką skalę, dokonanie nowelizacji standardów kształcenia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Rada postuluje wskazuje także , że niezbędna jest też ewaluacja programów kształcenia podyplomowego oraz wdrożenia realnych benefitów dla absolwentów oraz poprawy warunków pracy i płacy tak, żeby była adekwatna do wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu odpowiedzialności podejmowanej pracy.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum