nipip.pl/Rynek Zdrowia | 23-05-2013 14:54

NIPiP: krytycznie o zmianach w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Naczelna Izba Pielęgniarek I Położnych opublikowała w czwartek (23 maja) informację ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki, do którego doszło 18 kwietnia. Dyskutowano o planowanych przez NFZ zmianach w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Najważniejsze wnioski i postulaty zgłoszone przez posłów i ekspertów reprezentujących środowiska medyczne to m.in.: udzielanie świadczeń przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w trybie doraźnym, a nie na zasadzie zastępowania lub wyręczania innych, niewydolnych sektorów opieki zdrowotnej (warunki kontraktowania powinny sprzyjać takiemu umiejscowieniu tych świadczeń w systemie); nierealność pomysłu zapewnienia powszechnego dostępu do pediatry w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy (niedobór pediatrów); błędna koncepcja koncentracji placówek opieki nocnej i świątecznej w dużych miastach (ułatwi to dostęp do świadczeń głównie zamieszkałym w nich pacjentom i tak uprzywilejowanym z racji bliskości innych struktur systemu).

Podkreślono, że zmiany w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki medycznej nie powinny być wprowadzane w oderwaniu od zmian w funkcjonowaniu innych sektorów opieki, w tym szczególnie ratownictwa medycznego i podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej: www.nipip.pl