NIL: stanowisko w sprawie umów dotyczących Internetowych Kont Pacjenta

Autor: NRL/Rynek Zdrowia • • 13 listopada 2019 14:10

Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko z 12 listopada dotyczące zarządzenia NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

NIL: stanowisko w sprawie umów dotyczących Internetowych Kont Pacjenta
Fot. PTWP

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia dwudniowego terminu na zgłaszanie uwag do projektu zarządzenia. Prezydium wskazuje, że żadne względy prawne, ani organizacyjne nie uzasadniają takiego pośpiechu w tak ważnej sprawie, rzutującej na funkcjonowanie całego systemu wymiany danych o leczeniu pacjentów.

''W odniesieniu treści projektu wskazać należy, że zastrzeżenie budzi przede wszystkim brak precyzyjnego określenia, czym jest ''aktywacja Internetowego Konta Pacjenta''. Pomimo iż zastosowane w projekcie sformułowania powielają treść art. 29 ustawy 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz.U. poz. 1590), to zarówno osoby wykonujące dyspozycje ww. przepisu jak i pacjenci – osoby, których konta mają być w ten sposób aktywowane, muszą być w pełni świadomi znaczenia pojęcia „aktywacja konta IKP”. Zastrzeżenie to nabiera szczególnego znaczenia w obliczu konieczności podpisania oświadczenia zarówno przez kierownika placówki POZ, jak i przez osobę, której dane konto dotyczy. W szczególności, osoba niezwiązana z ochroną zdrowia (Świadczeniobiorca) zapewne w większości po raz pierwszy stykającą się z samym terminem ''Internetowe Konto Pacjenta'' nie ma możliwości samodzielnej oceny, czy w istocie ''aktywowała'' to konto'' - czytamy w stanowisku. 

Rada zwraca uwagę, że jeśli nawet żaden przepis prawa nie precyzuje, czym jest ''aktywowanie IKP'', to instytucja publiczna dysponująca środkami publicznymi, która decyduje się na wydatkowanie tych środków zobligowana jest do pozyskania takiego wyjaśnienia i udzielenia precyzyjnego objaśnienia szczególnie tym, którzy mają własnym podpisem poświadczyć o dokonaniu takiej czynności.

Więcej: nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum