NIL: stanowiska Prezydium NRL

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 07 marca 2014 18:19

W piątek (7 marca) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie podjęło pięć stanowisk w sprawie projektów ustaw oraz innych istotnych kwestii dotyczących środowiska medycznego.

Jak podaje NIL, podjęte decyzje dotyczą: dokumentu "Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych", projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Komisji Ustawodawczej Senatu RP, przyjętego przez Stały Komitet Lekarzy Europejskich dokumentu odnośnie systemów elektronicznych dokumentów tożsamości dla lekarzy oraz przyznania przez Królestwo Belgii prawa do żądania eutanazji dzieciom i osobom małoletnim.

Odnośnie dokumentu "Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych" Prezydium NRL stwierdza, że wymaga on zmian. Jednocześnie Prezydium akceptuje treść zmienionego dokumentu, stanowiącego załącznik do stanowiska.

W sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej Prezydium nie zgadza się co do sposobu wynagradzania podmiotów leczniczych, które nie mają podpisanej umowy z płatnikiem, a które udzielą świadczenia osobom, które stwarzają zagrożenia życia, zdrowa lub wolności seksualnej innych osób. W ocenie Prezydium, w tej sytuacji podmiot leczniczy prowadzący postępowanie terapeutyczne powinien otrzymywać wynagrodzenie odpowiednio do realnie poniesionych kosztów.

Odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Komisji Ustawodawczej Senatu RP Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie opiniuje zmiany w nim zawarte.

W sprawie przyjętego przez Stały Komitet Lekarzy Europejskich dokumentu odnośnie systemów elektronicznych dokumentów tożsamości dla lekarzy Prezydium NRL wyraża poparcie dla idei wypracowania minimalnych standardów bezpieczeństwa, które pozwolą na wprowadzenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej elektronicznych dokumentów tożsamości dla lekarzy ułatwiających im udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w kontekście transgranicznym (e-zdrowie, telemedycyna).

W sprawie przyznania przez Królestwo Belgii prawa do żądania eutanazji dzieciom i osobom małoletnim Prezydium NRL wyraża sprzeciw wobec takiego prawa. Jednocześnie ma nadzieję, że mimo przyznania prawa do żądania przez dzieci eutanazji przez polityków, belgijscy lekarze pozostaną wierni hipokratesowym zasadom nienaruszalności życia ich najmłodszych pacjentów.

Więcej: www.nil.gov.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum