NIL o decyzji resortu zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 15 marca 2013 12:56

Naczelna Izba Lekarska opublikowała na swojej stronie internetowej odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

NIL o decyzji resortu zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

W piśmie otrzymanym przez samorząd lekarski czytamy: "W odpowiedzi na Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował, że wprowadzone ostatnio zasadnicze zmiany w systemie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy mają na celu między innymi zwiększenie dostępu do specjalizacji lekarskich oraz znaczne ułatwienie ich uzyskiwania".

"Wprowadzenie powyższych zmian zostało zrealizowane nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658) oraz wydaniem odpowiednich przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26)."

Z informacji przekazanych przez MZ wynika, że projekty wyżej wymienionych aktów prawnych, w tym również przedmiotowego rozporządzenia, były poddawane konsultacjom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Odnosząc się do kwestii możliwości uzyskiwania niektórych specjalizacji wyłącznie przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny resort zdrowia poinformował, że upoważnienie zawarte w art. 16x ust. ł pkt 2 ww. ustawy dało Ministrowi Zdrowia możliwość określenia szczegółowego sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty. Stosowne przepisy w tym zakresie uzyskały akceptację Rządowego Centrum Legislacji.

W odniesieniu do opinii dotyczącej zwiększenia liczby specjalizacji lekarskich w porównaniu ze stanem dotychczasowym, MZ przyznało, że liczby specjalizacji dostępnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach znacznie różnią się między sobą. Obecnie, zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, liczba specjalizacji lekarskich w Polsce zwiększyła się z 68 do 77.

Więcej: www.nil.org.p

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum