nfz.gov.pl/Rynek Zdrowia | 12-06-2019 11:45

NFZ zmienia zarządzenie dotyczące opieki długoterminowej - konsultacje

W projekcie noweli zarządzenia dotyczącego opieki długoterminowej, który właśnie trafił do konsultacji są m.in. kody, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów.

Fot. Archiwum

 Zmiany dotyczą też sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Wprowadzane zmiany mają na celu, by przy rozliczaniu zrealizowanych świadczeń była możliwość ich sprawdzenia, tak jak ma to miejsce w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

Dla porad lekarza oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych NFZ będzie mógł sprawdzić czy wykonano określoną liczbę porad lub wizyt.

Wprowadzenie (wzorem pielęgniarskiej opieki długoterminowej) kodów zawartych w załączniku do projektu zarządzenia i ich sprawozdawanie przez świadczeniodawców, będzie miało wpływ na wstępną ocenę jakości oraz ułatwi monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto dodane zostaną produkty rozliczeniowe, rozróżniające świadczenia ze względu na czas wentylacji pacjenta ( do 8 godzin, od 8 do 16 godzin, powyżej 16 godzin) dla pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo- mięśniowych.

Zmiany wprowadzają wagę punktową produktu rozliczeniowego, różnicując wycenę świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta, oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w rozporządzeniu.

Projektowane zarządzenie zmienia definicję świadczenia wykonywanego w warunkach domowych. Nowa definicja, określa opiekę realizowaną w warunkach domowych jako świadczenie gwarantowane, udzielane w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu świadczeniobiorcy, w tym także w domach pomocy społecznej z wyłączeniem podmiotów udzielających świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych. 

Więcej: nfz.gov.pl