NFZ: zmiany w zarządzeniu dot. programów lekowych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 29 maja 2018 20:45

Fundusz opublikował zarządzenie nr 44/2018/DGL z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz ws. zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zarządzenie nr 44/2018/DGL zostało opublikowane 29 maja. Fot. Fotolia

Zmiany dotyczą m.in. modyfikacji przepisów wprowadzających współczynniki korygujące premiujące stosowanie tańszych odpowiedników leków refundowanych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami współczynnik korygujący będzie stosowany w przypadku, gdy każdy rozliczony miligram leku w danym okresie u danego pacjenta będzie spełniał progowy warunek kosztowy.

Zatem weryfikacji nie będzie podlegać średni koszt rozliczenia danej substancji czynnej u danego świadczeniodawcy w trakcie wybranego przez świadczeniodawcę okresu, a koszt rozliczenia każdego podania lub wydania leku, które miały miejsce w tym czasie.

Świadczeniodawca będzie, tak jak dotychczas, wybierał okres za jaki rozlicza ryczałt diagnostyczny i to w tym okresie każde z podań lub wydań leku będzie podległo sprawdzeniu czy spełniony został warunek kosztowy. Ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych NFZ proponuje się, aby wszystkie przepisy dotyczące współczynników korygujących weszły w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

W zarządzeniu dodano też przepis wprowadzający konieczność dołączenia pozytywnej opinii konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w odpowiedniej dziedzinie medycyny do wniosku o utworzenie nowego miejsca udzielania świadczeń z zakresu programów lekowych.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że wprowadzenie zmian wynikających z obwieszczenia refundacyjnego może skutkować przekroczeniem całkowitego budżetu na refundacje w 2018 r. a tym samym uruchomieniem mechanizmu pay-ack. Ryzyko przekroczenia CBnR należy ocenić jako wysokie, ponieważ w chwili obecnej NFZ nie posiada środków, które mogłyby zostać przeznaczone na jego zwiększenie.

Dodatkowo pięć OW NFZ zgłosiło w maju br. brak wolnych środków, które mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nowych programów lekowych objętych refundacją od 1 maja 2018 r.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum