NFZ: zarządzenie ws. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w opiece długoterminowej

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 30 maja 2018 17:07

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę (30 maja) zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Przedmiotem postępowania konkursowego, którego dotyczy zarządzenie, jest wyłonienie świadczeniodawców do udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000-3 - Usługi szpitalne i podobne

2) 85141210-4 - Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych
3) 85144000-0 - Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie
4) 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Pełna treść zarządzenia: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum