NFZ: zarządzenie ws. leczenia szpitalnego w zakresie chemioterapii

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 12 września 2014 13:09

NFZ opublikowało zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Więcej:  www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum