NFZ ustalił nowe zasady finansowania teleporad. Mają skłonić lekarzy do przyjmowania w gabinetach

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia09 czerwca 2021 16:40

NFZ ustalił nowe zasady finansowania teleporad. Mają one skłonić świadczeniodawców do większej liczby świadczeń udzielanych w gabinecie.

NFZ ustalił nowe zasady finansowania teleporad. Mają skłonić lekarzy do przyjmowania w gabinetach
Część świadczeniodawców może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami. Fot. Shutterstock
  • NFZ wprowadził nowe zasady finansowania teleporad na podstawie współczynników w odniesieniu do osób z określonych przedziałów wiekowych
  • Zarządzenie ma wpłynąć na poprawę dostępu do świadczeń bezpośrednio w gabinecie
  • Odsetek świadczeń w formie teleporady u blisko 40 proc. świadczeniodawców przekracza połowę wszystkich realizowanych świadczeń

Zgodnie z ubiegłorocznym zarządzeniem Narodowego Funduszu Zdrowia liczba porad lekarza POZ udzielonych w bezpośrednim kontakcie bez użycia systemów teleinformatycznych lub systemów łączności osobom z powodu określonych chorób, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie mogła być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze.

Nowe zasady dotyczące stawek kapitacyjnych. Określono współczynniki odpowiednio do grup wiekowych

Teraz do zapisów doszła wzmianka mówiąca o tym, że w sytuacji, gdy udział teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy w miesiącu następującym po miesiącu publikacji określonej w ustawie mediany półtorakrotnie przekroczy jej wartość, wówczas stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej świadczeniobiorcy, to jest w odniesieniu do osób:

  • w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,21;
  • w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,43;
  • w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 2,79.

Z kolei wtedy, gdy udział teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy w miesiącu następującym po miesiącu publikacji mediany jest dwukrotnie niższa niż jej wartość, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej świadczeniobiorcy, to jest w odniesieniu do osób:

  • w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,47;
  • w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,97;
  • w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 3,41.

NFZ stawia na wzrost dostępności świadczeń udzielanych bezpośrednio

Nowo wprowadzone zasady z uwagi na zróżnicowanie wysokości współczynników korygujących w zależności od udziału świadczeń realizowanych w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności mają poprawić dostępność świadczeń z zakresu POZ w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą.

W zależności od udziału teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy stawka kapitacyjna będzie korygowana obniżonymi lub podwyższonymi współczynnikami korygującymi na podstawie informacji o wartości mediany dla udziału teleporad we wszystkich poradach POZ w skali całego kraju. Ta wartość co miesiąc będzie publikowana w serwisie Centrali NFZ.

Wycena teleporad lekarza POZ w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielanych pacjentom zdeklarowanym u innego świadczeniodawcy także uległa zmianie.

Niedostateczna jakość opieki nad pacjentami? Dane nie kłamią

W zarządzeniu zaznaczono również, że opieka nad pacjentami chorymi przewlekle, objętymi współczynnikiem korygującym 3,2 wymaga kwartalnie co najmniej jednej porady w bezpośrednim kontakcie z lekarzem. Ustalono to na podstawie analizy udzielania świadczeń w POZ.

Okazało się, że w przypadku prawie 40 proc. świadczeniodawców więcej niż połowa liczby porad udzielana jest w formie zdalnej komunikacji z pacjentem. NFZ wymienia tutaj "skrajny przykład" realizowania świadczeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W tym regionie udział teleporad w całkowitej liczbie świadczeń wynosi aż 81 procent.

W skali całego kraju teleporady u ponad 1200 świadczeniodawców udzielających świadczeń stanowią powyżej 70 proc. udziału świadczeń. W ponad 400 podmiotach ten odsetek wynosi powyżej 90 procent. NFZ zatem stwierdza, że część świadczeniodawców może nie zapewniać odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami w stopniu, który gwarantuje osobisty kontakt z lekarzem. Wpływa to również niekorzystnie na właściwą realizację profilaktyki zdrowotnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum