NFZ/Rynek Zdrowia | 28-03-2013 19:11

NFZ: regulaminy prac zespołów koordynacyjnych

Fundusz przestawił regulaminy prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej.

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych został sporządzony 22 marca 2013 r.  w związku z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zarządzenia prezesa NFZ Nr 27/2012/DGL z 10 maja 2012 r. z późn. zm. ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Więcej: www.nfz.gov.pl

Regulamin prac Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej sporządzono w dniu 22 marca 2013 r.  w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zarządzenia Nr 3/2013/DGL z 19 lutego 2013 r. Prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne).

Więcej: www.nfz.gov.pl