Ministerstwo Zdrowia upraszcza zasady e-zleceń na wyroby medyczne

Autor: RCL, MZ/Rynek Zdrowia • • 15 kwietnia 2019 10:21

E-zlecenie na wyroby medyczne, które miało być ułatwieniem, mimo że jest elektroniczne, było powszechnie krytykowane przez lekarzy, pacjentów i dostawców oraz wytwórców wyrobów medycznych. Resort zdrowia wysłuchał uwag tych środowisk i opublikował 14 kwietnia projekt ustawy, która zmieni przepisy mające wejść w życie od 1 lipca.

Ministerstwo Zdrowia upraszcza zasady e-zleceń na wyroby medyczne
FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

W proponowanych przez resort zmianach w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw zapisano nowy ustęp 7a, zgodnie z którym minister zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone wzory zlecenia na zaopatrzenie oraz uproszczone wzory zlecenia naprawy, uwzględniając specyfikę poszczególnych wyrobów medycznych oraz minimalny zakres danych zapewniający prawidłową realizację zleceń.

Projekt przewiduje doprecyzowanie regulacji dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne. Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta następować będzie na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj.: w chwili jego wystawienia oraz w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia (zamiast w chwili wydania wyrobu medycznego).

Weryfikacja zlecenia, zgodnie z nowymi zapisami ustawy, następować będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia, z tym, że świadczeniodawca realizujący zlecenie zobowiązany będzie do sprawdzenia w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane oraz wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma wpływ na limit finansowania.

Po przyjęciu zlecenia do realizacji uprawnienia pacjenta nie będą weryfikowane, z wyjątkiem możliwości przedstawienia dokumentu potwierdzającego nabycie uprawnień dodatkowych po dniu wystawienia zlecenia i sprawdzenia wieku pacjenta.

Zlecenia mają być także wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Rezygnacja z pojęcia „okres realizacji”, jak przekonują autorzy nowelizacji ustawy, pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności.

Również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednak tylko wówczas, gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ i wówczas jednorazowa realizacja możliwa będzie maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum