PAP/Rynek Zdrowia | 13-09-2010 18:50

Ministerstwo Zdrowia straci żłobki, a czy dzieci zyskają?

We wtorek (14 września) rząd zajmie się projektami tzw. ustawy żłobkowej.

Projekt przewiduje, że jako formy opieki dla najmłodszych dzieci funkcjonować będą:
• żłobek,
• klub dziecięcy,
• dzienny opiekun,
• niania.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma nadzieję, że projekt jeszcze we wrześniu trafi do Sejmu.

Obecnie żłobek jest zakładem opieki zdrowotnej i podlega Ministerstwu Zdrowia. Oznacza to, że wszelkie czynności opiekuńcze nad dzieckiem są świadczeniami zdrowotnymi, a zakładanie żłobków jest skomplikowane i kosztowne. Gdy projektowana ustawa wejdzie w życie, nadzór nad placówkami będzie sprawować resort pracy, przepisy będą uproszczone, a wymagania, np. lokalowe, zostaną znacznie obniżone w stosunku do obecnie obowiązujących.

Na przykład w stolicy funkcjonują 43 publiczne żłobki, które każdego roku przyjmują około1,8 tys. nowych dzieci. Zapotrzebowanie jest jednak dwukrotnie większe; problem częściowo rozwiązują miniżłobki – poinformowała dzisiaj (13 września) na konferencji prasowej dyrektor zespołu żłobków m.st. Warszawy Bożena Przybyszewska.

Wyjaśniała, że w miniżłobkach, które są filiami żłobków, pracują tylko opiekunki i pielęgniarka; kierownik żłobka oraz osoby odpowiedzialne za funkcje administracyjno-obsługowe: pranie, gotowanie, pobieranie opłat, znajdują się w oddziale macierzystym.

Uczestnicy konferencji w stołecznym Ratuszu podkreślali, że brak miejsc w żłobkach jest problemem społecznym.

– W tej chwili w skali kraju do żłobków chodzi 2-3 proc. dzieci. W Warszawie wskaźnik ten wynosi 10 proc. Standard europejski to 30 proc. – powiedział na konferencji prasowej zastępca prezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.