Ministerstwo Zdrowia: rozporządzenie o standardzie opieki sprawowanej w izolatoriach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2020 18:10

Osoby, u których stwierdzono COVID-19 lub się go podejrzewa, które nie muszą być hospitalizowane, a nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania mają otrzymać określoną opiekę w izolatorium - zdecydowało Ministerstwo Zdrowia.

Izolatoria będą to zespoły pomieszczeń zlokalizowane w zakładzie leczniczym (ale poza oddziałami zakaźnymi lub innymi oddziałami szpitala), hotelu, hostelu oraz w innych obiektach. Fot. Shutterstock

Resort skierował w piątek (27 marca)do opublikowania rozporządzenie określające standard opieki sprawowanej w izolatoriach.

Resort wyjaśnia, że w związku z ogłoszeniem od 20 marca, do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, konieczne jest podejmowanie jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określenie standardów organizacyjnych opieki w izolatoriach ma się do tego przyczynić.

Regulacja powstała w związku z koniecznością zapewnienia miejsc izolacji pozaszpitalnej osób, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, w tym izolacji w warunkach domowych (pacjenci o lekkim przebiegu choroby), które nie powinny lub nie mogą być poddane izolacji w miejscu zamieszkania. Dotyczy to m.in. osób zamieszkających z osobami w podeszłym wieku lub obarczonymi ryzykiem obniżonej odporności na infekcję COVID-19.

Izolatoria będą to zespoły pomieszczeń zlokalizowane w zakładzie leczniczym (ale poza oddziałami zakaźnymi lub innymi oddziałami szpitala), hotelu, hostelu oraz w innych obiektach umożliwiających zapewnienie opieki medycznej w warunkach izolacji.

Warunki pobytu zakładają m.in. osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego izolowanego pacjenta; trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju oraz kontakt z personelem medycznym.

Dopuszczono przebywanie w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób w przypadku, gdy osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia osoby towarzyszącej. Pobyt tych osób w izolatorium kończy się jednocześnie. O zasadności pobytu osoby towarzyszącej w izolatorium decyduje lekarz kierujący do izolatorium.

Standard opieki medycznej przewiduje z kolei m.in. wizytę pielęgniarską (nie rzadziej niż dwa razy na dobę); poradę lekarską (w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium); pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzania testów diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienie transportu do szpitala w przypadku pogorszenia stanu.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum