Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych. Co zawierają?

Autor: oprac. PW • Źródło: Rynek Zdrowia01 września 2021 07:00

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. Dokument ma posłużyć do określania najważniejszych zadań w zakresie polityki zdrowotnej w kraju i poszczególnych województwach.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych. Co zawierają?
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych Fot. Shutterstock
 • Autorzy opracowania odnosząc się do wyzwań stojących przed ochroną zdrowia wskazują głównie na szybkie starzenie się ludności
 • Następuje spadek wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną przy jednoczesnym wzroście wydatków na lecznictwo szpitalne. To nie jest dobry trend
 • Starzenia się społeczeństwa wiąże się z koniecznością zapewnienia coraz większej liczbie osób świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Zmiany w zakresie opieki długoterminowej nie mogą czekać - zauważają autorzy opracowania
 • Głębszej reformy wymaga rehabilitacja lecznicza - nie funkcjonuje poprawnie
 • Autorzy map wysnuwają wniosek, że infrastruktura szpitalna, jak i dostępność sprzętu medycznego są na dobrym poziomie

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło mapy potrzeb zdrowotnych

Dokument (plik w formacie pdf pod tekstem - do pobrania) w przedstawia potrzeby zdrowotne Polaków analizując je w oparciu o dane demograficzne, prognozy epidemiologiczne i czynniki ryzyka.

Omawia sytuację stan polskiej ochrony zdrowia, w tym wyzwania oraz rekomendowane kierunki działań: w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, lecznictwie szpitalnym, opiece psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji medycznej, opiece długoterminowej, opiece paliatywnej i hospicyjnej, Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Odrębne rozdziały są poświęcone sytuacji kadrowej w ochronie zdrowia, wyposażeniu placówek w sprzęt medyczny.

Wszystkie z powyższych wątków są omawiane zarówno w ujęciu krajowym, jak i w odniesieniu do poszczególnych województw. Cały dokument, wraz z załącznikami liczy ponad 1000 stron.

Polska się starzeje

Autorzy opracowania odnosząc się do wyzwań stojących przed ochroną zdrowia wskazują głównie na szybkie starzenie się ludności.

Starzenie się społeczeństwa oraz wolniejszy wzrost długości życia w zdrowiu niż życia ogółem wskazują, że wyzwania ochrony zdrowia będą tylko rosnąć. Będą one związane przede wszystkim z większym zapotrzebowaniem na opiekę nad osobami starszymi (opieka długoterminowa, paliatywno-hospicyjna) oraz utrudnieniem finansowania systemu ze względu na malejącą populację w wieku produkcyjnym.

Na wszelkie organizacyjno-infrastrukturalne problemy systemu opieki zdrowotnej nakładają się jeszcze problemy związane z dostępnością kadr. Najpoważniejszym problem będzie zmniejszanie się liczby pielęgniarek. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba pielęgniarek w wieku 25-59 lat zmniejszy się o 34%.

Za dużo leczenia szpitalnego, za mało opieki ambulatoryjnej

W opinii ekspertów istotnej poprawy wymaga dostępność i organizacja AOS.

Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jednocześnie odciążenie leczenia szpitalnego jest od lat wskazywane jako priorytet w reformie polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pomimo tego od kilku lat następuje spadek wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (z 8,6% w 2014 r. do 5,7% w 2018 r. i 2019 r.) przy jednoczesnym wzroście wydatków na lecznictwo szpitalne (z 31,1% w 2014 r. do 47,4% w 2019 r.).

Zmniejsza się również liczba porad udzielanych w AOS, a także liczba pacjentów korzystających z ambulatoryjnej opieki medycznej w ramach NFZ: pomiędzy 2015 r. a 2019 r. liczba wizyt w przeliczeniu na liczbę mieszkańców zmniejszyła się o 4,9%.

Opieka długoterminowa wymaga pilnych zmian

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa wiąże się z koniecznością zapewnienia coraz większej liczbie osób świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Obecnie 17,5% ludności jest w grupie wiekowej od 65 lat wzwyż, a do 2050 r. ten udział zwiększy się do 32,7% (w tym 10,4% w grupie wiekowej od 80 lat wzwyż). Już w 2030 r. w tym wieku będzie 26% populacji. Zmiany w zakresie opieki długoterminowej nie mogą czekać - zauważają autorzy opracowania.

Istotnie ograniczony i nierówny jest również dostęp do świadczeń opieki paliatywnej
i hospicyjnej 
- zaznaczono w opracowaniu.

 Potrzebna reforma rehabilitacji leczniczej

Głębszej reformy wymaga rehabilitacja lecznicza – obszar ten nie funkcjonuje poprawnie i nie jest dopasowany do rzeczywistych potrzeb pacjentów.

Mimo uzyskania przez fizjoterapeutów możliwości ustalania planu terapii, nie zauważono zmian w strukturze udzielanych świadczeń. Rosnąca liczba wizyt fizjoterapeutycznych z 3 tys. w grudniu
2018 r. do 211 tys. w lipcu 2019 r. nie przełożyła się na dopasowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb pacjentów - oceniają twórcy map potrzeb zdrowotnych.

Infrastruktura szpitalna - na dobrym poziomie

Wskazują natomiast, że dzięki dotychczasowym inwestycjom ze środków europejskich infrastruktura szpitalna, jak i dostępność sprzętu medycznego, jest na dobry poziomie – w tym zakresie nie występują większe różnice regionalne.

Ze względu na stosunkowo niskie zużycie sprzętu priorytetem powinna być co najwyżej jego wymiana wraz z jego zużyciem, zamiast zwiększania zasobów - ocenili eksperci.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze