Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Rada Lekarska o spotkaniu na Miodowej

Autor: MZ, NIL, PAP/Rynek Zdrowia • • 22 lutego 2012 13:29

We wtorek (21 lutego) miało miejsce spotkanie Cezarego Rzemka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z powołanymi do współpracy z resortem zespołami Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich. W środę (22 lutego) na stronie MZ, a wcześniej na stronie NIL, opublikowane zostały informacje w tej sprawie.

Spotkanie zorganizowane zostało w odpowiedzi na zgłaszane ze strony samorządów lekarskiego i aptekarskiego oczekiwania dotyczące wspólnej z Ministerstwem Zdrowia pracy nad przygotowaniem rozwiązań prawnych regulujących bądź korygujących zasady funkcjonowania systemu refundacji leków. W trakcie spotkania omówione miały zostać propozycje zmian do projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Jak informuje Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy resortu zdrowia, podczas spotkania przedstawiciele Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej wskazali, że jako członkowie zespołu nie mogą omawiać uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jednocześnie odmówili udziału w dalszej części spotkania, podczas której dyskutowane miały być propozycje zmian wniesione przez samorząd aptekarski. Wobec absencji przedstawicieli środowiska lekarskiego pozostali uczestnicy postanowili je zakończyć. 

Więcej: http://www.mz.gov.pl 

Naczelna Rada Lekarska informuje z kolei, iż mimo że zaproszenie w imieniu ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza wystosował szef Gabinetu Politycznego Konrad Korbiński, stronę resortu reprezentował wiceminister Cezary Rzemek, który nie przedłożył pisemnego materiału.

Ze strony samorządu lekarskiego obecny był natomiast prezes NRL Maciej Hamankiewicz oraz członkowie zespołu: Jacek Kozakiewicz - przewodniczący, Krzysztof Makuch, Andrzej Matyja, Krzysztof Kordel, Jolanta Szczurko, Zdzisław Szramik, Jarosław Wanecki.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz podkreślił, że wiceminister Rzemek nie był merytorycznie przygotowany do dyskusji o szczegółach, mimo że NRL przekazała wcześniej na piśmie swoje uwagi do projektu rozporządzenia. Ponadto, jak dodał, lekarze oczekiwali prac nad dokumentem uwzględniającym już ich uwagi, a także udziału w spotkaniu ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

NRL poinformował, że postawa ministerstwa wzbudziła sprzeciw lekarzy, więc przedstawiciele Rady "w oburzeniu" opuścili siedzibę resortu.

Przedstawiciele samorządu lekarskiego zaznaczyli, że obietnicą ministra Arłukowicza z dnia 16 grudnia 2011 r. było opracowanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept wraz z zespołem. Tymczasem resort przedłożył projekt nowelizacji bez zaproszenia zespołu do pracy nad tym projektem.

Prezes NRL podkreśla, że omawianie szczegółowych kwestii rozporządzenia nie ma sensu, jeżeli minister zdrowia nie zaproponuje wykreślenia z ustawy refundacyjnej art. 6, umożliwiając w ten sposób leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum