Minister zdrowia powołał zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Rynek Zdrowia24 października 2022 16:45

W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością.

Minister zdrowia powołał zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością
Minister zdrowia powołał zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością Fot. PTWP
  • 24 października opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością
  • Przewodniczącym zespołu został  Dariusz Poznański, dyrektor departamentu zdrowia publicznego w Ministerstwie Zdrowia
  • Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi  zdrowia propozycji programów  pilotażowych, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2023 roku

MZ powołał zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z otyłością

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 24 października opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością. Wskazany Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Zgodnie z przepisami zarządzenia, w skład Zespołu wchodzą:

  • Przewodniczący - Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
  • członkowie:

-   Dominika Janiszewska-Kajka, Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

-   prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

 prof. dr hab. med. Artur Mazur, II Klinika Pediatrii Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetu Rzeszowskiego,

-   dr hab. n. med. Karolina Kłoda, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej,

-   dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

-   dr hab. n. med. Michał Brzeziński, Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

-   dr n. ekon. Małgorzata Sobotka-Gałązka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego;

  • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Najważniejsze zadania powołanego Zespołu

Jak wskazano w zarządzeniu, do zadań Zespołu należy m.in. przygotowanie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 roku życia, u którego stwierdzono otyłość albo wysokie ryzyko jej rozwoju.

Główne zadania Zespołu:

  • przygotowanie propozycji programu pilotażowego dotyczącego kompleksowej opieki nad pacjentem w wieku poniżej 18 lat, u którego stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju;
  • przygotowanie propozycji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad chorymi w wieku powyżej 18 lat leczonymi z powodu otyłości (KOS-BMI 30+).

Zespół zakończy działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji programów pilotażowych, ale nie później niż do dnia 31 marca 2023 roku.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum