Minister zdrowia powołał nowy zespół. Ma usprawnić nocną i świąteczną opiekę

Autor: oprac. KG • Źródło: MZ03 sierpnia 2021 17:15

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia z 3 sierpnia w sprawie powołania Zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.

Minister Zdrowia powołał zespół, który zajmie się usprawnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Fot. Shutterstock
  • Zarządzeniem Ministra Zdrowia powstaje zespół do usprawnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • Do zadań zespołu należeć będą m.in. podniesienie skuteczności pomocy udzielanej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy
  • Pierwsze posiedzenie Zespołu zostanie zwoływane przez przewodniczącego tego gremium nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia

Z zarządzenia wynika, że Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, a jego zastępcą - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

Członkami Zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej są m.in. prezes lub zastępca prezesa NFZ, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia, dyrektor Centrum e-Zdrowia, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należą:

1) opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:
a) podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,
b) poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;

2) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

3) monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

4) dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności Zespołu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum