Minister zdrowia powołał nowy zespół. Ma przygotować strategię dla opieki paliatywnej i hospicyjnej

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPO, Rynek Zdrowia01 sierpnia 2022 14:35

Minister zdrowia powołał Zespół ds. przygotowania długofalowej strategii pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zarządzenie w tej sprawie opublikowano 1 sierpnia.

Minister zdrowia powołał nowy zespół. Ma przygotować strategię dla opieki paliatywnej i hospicyjnej
Ministerstwo Zdrowia powoła nowy zespół ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej Fot. PTWP
 • Rzecznik Praw Obywatelskich ze względu na trudną sytuację osób starszych i nieuleczalnie chorych przypomina, że każdy ma prawo do godnej opieki, a w przypadku wymienionych osób taką rolę powinny pełnić hospicja
 • Tymczasem - jak wskazuje - dostępność opieki hospicyjnej jest niewystarczająca. Świadczenia wymagają zmian, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dodatkowym problemem jest dynamicznie starzejące się społeczeństwo
 • Należy podjąć działania systemowe i zlikwidować problemy z jakimi borykają się pacjenci w dostępie do opieki hospicyjnej i paliatywnej – apeluje RPO i przedstawia rekomendacje, które skierował do resortu zdrowia
 • W odpowiedzi wiceminister Waldemar Kraska zapowiada powołanie Zespołu ds. przygotowania długofalowej strategii pozwalającej na rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • 1 sierpnia zarządzenie ws. powołania zespołu opublikowano w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia
 • W zarządzeniu wskazano, że zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia
  projektu strategii, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku

RPO o problemach w opiece paliatywnej

RPO już wiele razy podejmował temat chorowania, umierania i godnego starzenia się ludzi mieszkających na wsi, którzy mają utrudniony dostęp do opieki hospicyjnej. Przy okazji Rzecznik wskazał, że rolą hospicjum nie jest dbanie o godną śmierć, ale dbanie o godne życie do końca.

 "Godność w tym zakresie oznacza, że każdy człowiek powinien być zawsze w centrum zainteresowania. Wobec czego, każdy człowiek ma prawo do szczęścia, do szacunku i prawo do cieszenia się życiem, niezależnie od tego, w jakiej fazie życia się znajduje" – podkreślił w swoim stanowisku RPO.

Rzecznik wskazał także problemy występujące w opiece senioralnej:

 • niedofinansowanie,
 • braki kadrowe,
 • niedostateczne powiązanie opieki medycznej i społecznej.

Dodatkowo Rzecznik podkreślił, że powodem problemów są także zasady funkcjonowania Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej (PODD), z kolei źródłem wykluczenia chorych oraz ich bliskich są choroby demencyjne.

Inny model działania hospicjum

RPO zaprezentował także model działania hospicjum, który mógłby pomóc w poprawie dostępności dla osób przewlekle czy nieuleczalnie chorych na terenach wiejskich.

"Celem tego modelu jest wsparcie osób zależnych w ich lokalnej społeczności i unikanie tak długo, jak to jest możliwe, umieszczenia ich w domach pomocy społecznej lub hospicjach stacjonarnych" – dodał RPO.

Model ten ma odpowiedzieć na problemy społeczne dotyczące:

 • niewystarczającej liczby miejsc świadczących profesjonalną opiekę;
 • ograniczeń we wskazaniach do przyjęcia do opieki paliatywnej;
 • braku środków;
 • niedoborów personelu.

Co ważne, Rzecznik podał, że opieka paliatywna i hospicyjna jest świadczeniem gwarantowanym, ale zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 29 października 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej zawiera ograniczony wykaz chorób kwalifikujących do leczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

"Rzecznik liczy na to, że przedstawione zagadnienia będą kolejnym impulsem ukazującym społeczeństwu i organom władzy publicznej problemy ludzi wykluczonych – współczesnych wykluczonych na obszarach wiejskich. Ludzi, których godne życie u jego kresu zależy często od tego, czy ich sytuacja jest przewidziana przez stosowne paragrafy, czy mieszczą się w limitach, albo czy mają to szczęście, że mieszkają w obszarze działania hospicjów domowych" – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia powoła nowy zespół ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na wnioski RPO odpowiada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 

"W dniu 29 czerwca 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził Plan Taryfikacji na 2023 roku, który obejmuje również świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, które były świadczeniami wymagającymi prac taryfikacyjnych najczęściej wskazywanymi w pismach kierowanych w tej sprawie zarówno do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), jak i do Ministerstwa Zdrowia" – podano.

Wiceminister dodaje, że w resorcie zdrowia trwają prace zmierzające do powołania Zespołu ds. przygotowania strategii długofalowej pozwalającej na rozwój opieki palliatywnej i hospicyjnej.

W ramach prac Zespołu będą poruszone kwestie związane z trudnościami w dostępie do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, również w odniesieniu do osób zamieszkujących tereny wiejskie, oraz wypracowane propozycje rozwiązań w tym zakresie.

- Pragnę wyrazić nadzieję, że przygotowana strategia wraz z procesem taryfikacji świadczeń, powinny przyczynić się do wypracowania mechanizmów pozwalających na szersze zabezpieczenie potrzeb pacjentów korzystających ze świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym również zamieszkujących obszary wiejskie – wskazał wiceminister Kraska.

1 sierpnia zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej opublikowano w Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw opieki paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
 • Rzecznik Pacjentów Objętych Opieką Paliatywną powołany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej,
 • dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
 • jeden przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej,
 • jeden przedstawiciel Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej,
 •  jeden przedstawiciel Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,
 •  jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
 •  jeden przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,
 •  jeden przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 •  jeden przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 •  dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej;
 • Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

W zarządzeniu wskazano, że zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia
projektu strategii, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum