Minister zdrowia powołał Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej

Autor: Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia • • 13 stycznia 2020 14:44

W poniedziałek (13 stycznia) w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej.

Fot. Shutterstock (zdj. ilustracyjne)

Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym ministra w w jego skład wejdą przewodniczący - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, sekretarza albo podsekretarza stanu, sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ oraz jako członkowie: przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii w MZ , Departamentu e-Zdrowia, Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia MZ.

Ponadto członkami Zespołu będą: przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii oraz konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

Skład Zespołu będą uzupełniać będą również konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W skład Zespołu wejdzie także pięciu przedstawicieli wybranych przez przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez wyższe uczelnie medyczne, pięciu przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez szpitale, dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy oraz pięciu przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych).

Więcej: dziennikmz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum