MZ, MAK/Rynek Zdrowia | 31-07-2015 20:14

Minister zdrowia popiera wyodrębnienie "speckoszyka" świadczeń dla dzieci

System "monitorowania losów małego dziecka", zmiana wyceny świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych - tych skierowanych do dzieci - to priorytety współpracy rzecznika praw dziecka Marka Michalaka z ministrem zdrowia prof. Marianem Zembalą.

FOT. UW Health/Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Marek Michalak od lat inicjuje działania uszczelniające monitorowanie losów dziecka od momentu urodzenia. Jest m.in. zwolennikiem obowiązku przekazywania przez szpital, w którym urodziło się dziecko, informacji o tym fakcie do placówki sprawującej podstawową opiekę zdrowotną nad matką - przypomina resort zdrowia na stronie internetowej w informacji opublikowanej w piątek (31 lipca).

Aby dziecko nie zgubiło się w systemie
Jak poinformował minister Zembala, wkrótce takie rozwiązanie będzie wprowadzone. Zakończyły się bowiem międzyresortowe konsultacje nad rozporządzeniem w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

- To bardzo dobra wiadomość. Należy zrobić wszystko aby uniemożliwić „zagubienie” dziecka w systemie ochrony zdrowia - uważa Marek Michalak.

- Nawet niewielki odsetek dzieci zagrożonych funkcjonowaniem poza systemem ochrony zdrowia i doznających krzywd będących tego następstwem czy też duży nakład pracy związany z wprowadzeniem zmian, nie mogą uzasadniać rezygnacji z zaproponowanego rozwiązania - dodaje.

Badania i bilanse
- Ważnym elementem uszczelniania monitorowania losów dziecka w systemie ochrony zdrowia, który wkrótce będzie miał szczęśliwy finał jest wdrożenie standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi w wieku od 0 do 5 lat - czytamy na stronie MZ.

- Każde dziecko do wieku szkolnego będzie badane raz w roku - obiecał na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka prof. Marian Zembala. Dzieci w wieku szkolnym będą miały prowadzone bilanse zdrowia – tak jak do tej pory - raz na dwa lata.

Przypomnijmy, że na podpis rezydenta RP czeka Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dzięki nowelizacji, Książeczka Zdrowia Dziecka, o którą zabiegał RPD, stanie się elementem dokumentacji medycznej.

- To trzeci element uszczelniania monitorowania losów dziecka. Określenie książeczki, jako rodzaju obowiązkowej dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. - przekonuje Marek Michalak.

Teraz czas na AOTMiT...
- Priorytetową - zarówno dla RPD i MZ -  jest również opieka stomatologiczna. - W tym momencie najważniejsza jest zmiana wyceny procedur ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Wspólnie zamierzamy przekonać Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, że powinno nastąpić to jak najszybciej - wyjaśnia Marian Zembala.

- W poniedziałek (3 sierpnia) RPD i Minister Zdrowia będą o tym rozmawiać z Wojciechem Matusewiczem, szefem AOTMiT. Spotkanie będzie okazją do dyskusji dotyczącej poszerzenia koszyka świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży - informuje resort zdrowia.

Rzecznik Praw Dziecka podkreśla również, że niezbędne jest wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci.

Do dokonania jasnego podziału wszystkich świadczeń na te wykonywane u dzieci i te realizowane u osób dorosłych skłania m.in. inny sposób ich realizacji (odmienność sprzętu, dawek stosowanych leków, przebieg i czas leczenia).

Zdaniem Marka Michalaka, wyodrębnienie koszyka świadczeń gwarantowanych dla dzieci może być sposobem na zapewnienie właściwego podziału środków poprzez wskazanie kosztów świadczeń adekwatnych do wieku pacjentów.

"Minister to wspiera, podkreślając, że zabiegi diagnostyczne wykonywane u dzieci (np. tomografia, angiokardiografia, inne) wymagają obecności anestezjologa i przeszkolonego personelu pielęgniarskiego" - czytamy w informacji MZ.

... i dziecięcą psychiatrię
Wśród problemów, które należy pilnie rozwiązać Rzecznik Praw Dziecka wskazuje także ograniczenie dostępności dzieci i młodzieży do lekarza psychiatry.

- Brak specjalistów psychiatrii dziecięcej, niedofinansowanie świadczeń psychiatrycznych, długi czas oczekiwania na leczenie szpitalne czy umieszczanie w jednym oddziale dzieci z krańcowo odmiennymi rozpoznaniami to najważniejsze luki systemu -  wylicza Marek Michalak.

Więcej: www.mz.gov.pl