Minister zdrowia: 91 proc. środków na szpitalnictwo trafi do "sieci szpitali"

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 13 lutego 2017 19:00

- Na funkcjonowanie tzw. sieć szpitali trafi 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Początkowy projekt ustawy o PSZ przewidywał, że ''sieć'' będzie konsumowała 85 proc. budżetu na szpitalnictwo, jednak po uwzględnieniu uwag opiniujących, rozszerzono zakres świadczeń szpitalnych - mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w poniedziałek (13 lutego).

Minister zdrowia: 91 proc. środków na szpitalnictwo trafi do "sieci szpitali"
Projektem dotyczącym utworzenia tzw. sieci szpitali rząd zajmie się już we wtorek (14 lutego) - zapewnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Fot. Szymon Jankowski/PTWP

Podczas spotkania prasowego, które miało miejsce w poniedziałek (13 lutego) w Ministerstwie Zdrowia Radziwiłł przyznał, że projektem dotyczącym utworzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali rząd zajmie się już we wtorek (14 lutego).

PSZ poprawi bezpieczeństwo pacjentów
Minister podkreślił, że zamysłem tworzenia sieci szpitali jest poprawa organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne, a także poprawa dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Sieć szpitali dodatkowo pozwoli zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwi lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

- Świadczenia opieki zdrowotnej nie należące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowanie konkursowe, w którym będą mogli brać udział świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ - przypomniał Radziwiłł.

Dodał również, że w ramach PSZ zostanie wyodrębnionych siedem poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą włączenia będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń. Zasady kwalifikacji zostaną szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym.

W sieci szpitali znajdą się trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego: szpitale stopnia I, II i III oraz cztery specjalistyczne poziomy zabezpieczenia zdrowotnego: szpital pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski. W skład szpitali ogólnopolskich wejdą szpitale kliniczne, resortowe i instytutowe.

Kto zabezpieczy poszczególne świadczenia
W szpitalach I stopnia, które będą tworzyć małe szpitale powiatowe realizowane będą świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii oraz pediatrii i/lub neonatologii.

Szpitale II stopnia, na które złożą się większe szpitale powiatowe oprócz powyższych świadczeń, będą realizować świadczenia z zakresu: chirurgii dziecięcej, kardiologii, neurologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otolaryngologii i urologii.

Szpitale wojewódzkie wejdą do sieci w ramach szpitali III stopnia. Będą one realizować świadczenia z zakresu szpitali I i II stopnia. Ponadto będą udzielać świadczeń: z zakresu chirurgii klatki piersiowej dla dorosłych i dzieci, chirurgii naczyniowej, chorób płuc, chorób płuc dla dzieci, chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci, kardiochirurgii dla dorosłych i dzieci, kardiologii dla dzieci, nefrologii, nefrologii dla dzieci, neurochirurgii dla dorosłych i dzieci, neurologii dla dzieci, okulistyki dla dzieci, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, otolaryngologii dla dzieci, reumatologii dla dorosłych i dzieci, toksykologii klinicznej dla dorosłych i dzieci, transplatologii klinicznej dla dorosłych i dzieci oraz urologii dla dzieci.

Szpitale pediatryczne bedą zabezpieczać wszystkie profile w zakresie leczenia szpitalnego dla dzieci, a szpitale pulmonologiczne świadczenia z zakesu chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej i chemioterapii.

Szpitale onkologiczne natomiast zabezpieczą pacjentom pełne leczenie onkologiczne, od brachyterapii zaczynając, poprzez ginekologię onkologiczną, chemioterapię, chirurgię onkologiczną dla dorosłych i dzieci, hematologię i onkologię kliniczną dla dorosłych i dzieci, a na radioterapii i terapii izotopowej kończąc.

Minister Radziwiłł podkreślił również, że ustawa wprowadza wymóg zgodnie z którym, do sieci szpitali mogą wejść tylko te placówki, które posiadają oddział anestezjologi i intensywnej terapii i to działający w okresie ostatnich dwóch lat.

Dodał też, że po zakwalifikowaniu placówek do sieci szpitali dyrektorzy OW NFZ opublikują w BiP wykaz szpitali zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów sieci. Zaznaczył też, że wykaz ten w ciągu czterech lat obowiązywania umowy będzie mógł być modyfikowany, ale tylko w jedną stronę.

- Może się zdarzyć, że dany szpital nie wywiąże się ze swoich zobowiązań i zostanie wykreślony z sieci szpitali. Środki finansowe, które do niego trafiły wrócą wówczas do NFZ. Jeśli zaistnieje taka konieczność, to na tym obszarze NFZ ogłosi konkurs na realizację tych świadczeń, które wraz z rozwiązaniem umowy ze szpitalem "znikną". Należy jednak pamiętać, że nie będzie do konkurs dla szpitali spoza sieci, tylko dla tych, które już są w sieci - wyjaśnił minister.

Sieć nie zagraża podmiotom prywatnym
Radziwiłł podkreślił też, że intencją stworzenia PSZ nie była likwidacja prywatnej opieki zdrowotnej. Świadczy o tym, chociażby fakt, że oprócz stawki ryczałtowej przeznaczonej dla sieci szpitali pozostają konkursy.

- Dziś można przypuszczać, że te szpitale, które obecnie nie mają problemów z pacjentami będą też beneficjentami ogłoszonych konkursów na pozostałe świadczenia - wyjaśnił minister.

Zaznaczył też, że obecnie w Polsce działa ok. 1400 szpitali. Należy jednak pamiętać, że ok. połowa z nich to podmioty, które mają kilkanaście, kilka, a nawet jedno łóżko. De facto liczących się placówek szpitalnych, które zabezpieczają pełnoprofilową opiekę zdrowotną jest ok. 700.

- W mojej ocenie, te główne szpitale w przeważającej ilości do sieci się dostaną, zwłaszcza jeśli mowa o szpitalach, które mają izbę przyjęć lub SOR. Dla nich "sieć" będzie zabezpieczeniem stabilności bytu - podkreślił Radziwiłł.

Wyjaśnił też, że dla Ministerstwa Zdrowia nie jest istotny status prawny szpitala. Jak podkreślił Radziwiłł resort szacuje, że w ogólnej liczbie sieci szpitali 4 proc. będą stanowiły placówki niepubliczne a 96 proc. - świadczeniodawcy pozostali. Przy czym w szpitalach I stopnia oraz szpitalach onkologicznych - podmioty niepubliczne będą stanowiły 15 proc, w szpitalach pulmonologicznych - 2 proc., w szpitalach II stopnia - 1 proc., a w szpitalach III stopnia, ogólnopolskich oraz pediatrycznych - w ogóle.

Większy budżet na PSZ
Minister zaznaczył, że obecnie wiadomo już, iż na funkcjonowanie tzw. sieć szpitali trafi 91 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne.

Podkreślił, że obecnie na szpitalnictwo przeznaczane jest 29,52 mld. zł ( budżet na 2015 r.). Z tej kwoty nominalnie do sieci szpitali trafi 26,86 mld. zł a na kontraktowanie zostanie przeznaczonych 2,66 mld. zł.

Jak tłumaczył, na początku tworzenia projektu Ustawy o sieci szpitali resort przewidywał, że "sieć" będzie konsumowała 85 proc. budżetu dedykowanego na szpitalnictwo. Obecnie ten budżet zwiększył się ponieważ po konsultacjach społecznych, MZ uwzględniło uwagi opiniujących i rozszerzyło zakres świadczeń szpitalnych.

- W efekcie do sieci weszło więcej zakresów niż przewidywano. Np. początkowy projekt zakładał, że do szpitali I stopnia wejdą te placówki, które mają pediatrię. Obecnie dopuściliśmy zamiennie pediatrię z neonatologią - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

Dodał też, że obecnie sieć szpitali oprócz świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa szpitalnego i świadczeń wysokospecjalistycznych, będzie realizowała świadczenia z zakresu programów lekowych, świadczenia AOS realizowane w świadczeniach przyszpitalnych, z zakresu rehabilitacji oraz z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Minister podkreślił, że ryczałt na funkcjonowanie PSZ będzie wyliczany w oparciu o poprzedni okres rozliczeniowy. Pierwszy zostanie określony w oparciu o budżet przeznaczony na szpitalnictwo wraz z zapłaconymi nadywkonaniami za 2015 rok. Ten rok jest uważany bowiem za najkorzystniejszy dla finansowania szpitali. Ponadto jest on już w całości rozliczony.

Dodał też, że jeśli chodzi o finansowanie szpitalnictwa, to 91 proc. środków finansowych obecnie przeznaczanych na szpitalnictwo trafi do sieci szpitalnych na leczenie w ogóle. Na tryb ostry będzie trafiało, aż 94 proc. obecnych środków z tego zakresu: na tryb planowy jednodniowy - 0 proc., obecnego kapitału, na AOS realizowaną w szpitalach - 33 proc. obecnych nakładów, a na rehabilitację - 27 proc.

Pozostałe świadczenia, jak: opieka psychiatryczna, długoterminowa i paliatywna, uzdrowiskowa, stomatologia, profilaktyka - będą finansowane w 100 proc. na zasadach obecnych.

Na zakończenie dodał, że obecnie nie można opublikować listy szpitali, które wejdą do sieci ponieważ wciąż mamy do czynienia z projektem resortowym dotyczącym Ustawy o PSZ.

- Z tą decyzją nie będziemy jednak zwlekać. Chcielibyśmy, żeby była ona znana jeszcze w marcu - podsumował minister Radziwiłł. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum