Minister Zdrowia powołał nowy zespół ekspertów. Zajmie się reformą systemu. Przewodniczącym został Kraska

Autor: PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia21 lipca 2021 05:30

Minister Zdrowia powołał nowy zespół ekspertów - to Zespół do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym.  Przewodniczącym został Waldemar Kraska

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym. Fot. Shutterstock
  • Minister zdrowia powołał zarządzeniem Zespół do spraw koordynacji działań na rzecz systemowych zmian w zdrowiu publicznym
  • W skład Zespołu wchodzą m.in. wiceminister, dyrektor departamentu, dyrektor NIZP-PZH, konsultant krajowy oraz przedstawiciele 9 instytucji.
  • Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie systemu zdrowia publicznego

Kto wchodzi w skład Zespołu

zarządzeniu podano, że Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia. W jego skład wchodzą:
1) Przewodniczący – Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2)Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Poznański, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Zastępca Przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
4) członkowie:
a) Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
b) przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
h) przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego,
i)przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytutu Badawczego,
j) przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
5) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Cel powołania zespołu

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

Jak podano, zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie systemu zdrowia publicznego, w szczególności:
1) opracowanie propozycji systemowych zmian w zdrowiu publicznym, które wynikają z potrzeby rozwoju systemu zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownych opracowań w tym zakresie;
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działania Zespołu.

W zarządzeniu podano, że Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Głosowania są jawne. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań i rekomendacji, o których mowa w § 3 pkt 1, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum