PAP/Rynek Zdrowia | 18-04-2019 15:29

Minister Rafalska zachęca samorządy: dołączcie do programu opieki wychnieniowej

Gorąco zachęcam do dołączenia do programu opieki wytchnieniowej; to bardzo ważne, by opiekunowie osób niepełnosprawnych z całej Polski mieli szansę na odpoczynek i chwilę dla siebie - zaapelowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Wnioski o dofinansowanie samorządy mogą składać do końca kwietnia.

Fot. archiwum

Program opieki wytchnieniowej jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest to już drugi - po usługach opiekuńczych - program, który będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program przewiduje wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych w zapewnieniu osobie niepełnosprawnej opieki w ciągu dnia lub w formie pobytu całodobowego. Opiekunowie będą też mogli skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

- W tym czasie, w którym osoba niepełnosprawna będzie znajdowała się pod fachową opieką, jej opiekun będzie miał możliwość załatwienia swoich spraw czy po prostu odpoczynku. Nikt z nas nie jest robotem, potrzebujemy czasem chwili dla siebie - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

- Gorąco zachęcam samorządy do dołączenia do programu. Program zakłada finansowe wsparcie gmin i powiatów do 80 proc. kosztów realizacji zadania. To bardzo ważne, by opiekunowie osób niepełnosprawnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, mieli szansę na odpoczynek. Pamiętajmy, że w centrum naszych działań zawsze stoi człowiek - apeluje minister Elżbieta Rafalska.

Samorządy jeszcze do końca kwietnia mogą składać do wojewodów wnioski o dofinansowanie opieki wytchnieniowej. Te trafią do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w maju, a umowy z samorządami będą podpisywane na przełomie maja i czerwca. Od tego momentu środki będą mogły być wydatkowane.

W ramach programu opiekunowie będą mieli do wykorzystania 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach pobytu dziennego lub poradnictwa specjalistycznego.

Po przekroczeniu tego limitu opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli korzystać ze wsparcia. Za kolejne 240 godzin opieki zapłacą połowę kosztów jej realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.

Opieka wytchnieniowa to drugi - po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych - program, który będzie finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uruchomionego 1 stycznia 2019 r. W 2019 r. na program opieki wytchnieniowej przewidziano 110 mln zł; w kolejnych latach środki te mają wzrosnąć.

Olga Zakolska (PAP)