PAP/Rynek Zdrowia | 24-05-2018 18:20

Michałkiewicz: potrzeba nowego systemu orzekania o niepełnosprawności

Wprowadzanie wszelkich rozwiązań dotyczących m.in. świadczeń dla osób niepełnosprawnych powinno być związane z nowym systemem orzekania o niepełnosprawności - powiedział w czwartek (24 maja) pełnomocnik rządku ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

- Wszelkie rozwiązania związane ze świadczeniami, z usługami dla osób niepełnosprawnych powinny być związane z nowym systemem orzekania - mówił pełnomocnik rządku ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Fot. Archiwum

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska i pełnomocnik rządy ds. osób niepełnosprawnych wzięli udział w posiedzeniu Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin.

Pełnomocnik rządu był pytany przez dziennikarzy o komentarz do najnowszej propozycji protestujących w Sejmie, by wypłata 500-złotowego dodatku "na życie" nastąpiła od przyszłego roku.

- Budżet uchwala Sejm, nie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza tym uważamy, że wszelkie rozwiązania (związane - PAP) ze świadczeniami, z usługami dla osób niepełnosprawnych powinny być związane z nowym systemem orzekania. Jeżeli nie zreformujemy systemu orzekania, to dalej będziemy tworzyć różnego rodzaju zróżnicowania w środowisku osób niepełnosprawnych - powiedział Michałkiewicz.

- Możemy ten system robić jeszcze bardziej niesprawiedliwy i bardziej skomplikowany. My uważamy, że trzeba rozpocząć od reformy orzecznictwa, orzekać, czy osoba jest zdolna do pracy, czy faktycznie jest całkiem niezdolna do pracy, czy osoba wymaga całodobowej opieki, czy może tylko wsparcia - dodał pełnomocnik.

Michałkiewicz przypomniał, że nad opracowaniem nowego systemu orzecznictwa pracuje specjalny zespół.

- Z tego, co wiem, zespół finiszuje i ma przygotowane propozycje rozwiązań. W ramach zespołu są one jeszcze konsultowane - mówił.

Pytany, jaki jest najnowszy komunikat dla protestujących w Sejmie, odpowiedział: "do rozmów potrzeba dwóch stron, do kompromisu trzeba woli kompromisu z obu stron". Jak mówił, oczekiwania protestujących zostały spełnione m.in. przez podwyższenie renty socjalnej i wprowadzenie szczególnych rozwiązań wspierających osoby niepełnosprawne.

Michałkiewicz zwrócił uwagę, że podczas spotkania zespołu w CPS "Dialog" rozmawiano m.in. na temat opieki tzw. wytchnieniowej.

- Drugi ważny temat, który jest w mapie drogowej, to jest dostęp do turnusów rehabilitacyjnych. Chcemy upowszechnić turnusy rehabilitacyjne, ułatwić dostęp do nich - mówił.

Dodał, że rozmawiano także o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znaczną niepełnosprawnością.

- Rozpoczęliśmy konsultacje tzw. mapy drogowej, czyli systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, który zapowiedział pan premier - zaznaczył Michałkiewicz.

Protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych trwa od 18 kwietnia. Zgłaszali dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie.

Protestujący uważają, że zrealizowano postulat podniesienia renty socjalnej. Zgodnie z już opublikowaną ustawą wzrośnie ona z 865,03 zł do 1029,80 zł.

Opublikowano już także ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem jej autorów (posłowie PiS) spełnia ona drugi postulat protestujących i przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący uważają jednak, że ta ustawa to "wydmuszka" i nie realizuje ich żądań w sprawie dodatku.