Medycyna, polityka, edukacja, finanse. Od czego zależy stan naszego zdrowia?

Autor: WOK, WR/Rynek Zdrowia • • 12 lutego 2016 06:08

Przed nami ostatnie dni rejestracji na Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress), który potrwa od 18 do 20 lutego 2016 r. w Katowicach. Ze względu na bardzo szeroki profil tematyczny, będzie to wydarzenie wyjątkowe.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach; FOT. PTWP

Od czego zależy stan naszego zdrowia? To jedno z ważniejszych pytań, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy ponad kongresowych 50 sesji.

Udział w dyskusjach zapowiedziało ok. 250 prelegentów. Wśród gości specjalnych będzie m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

W Kongresie wezmą udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, z ministrem Konstantym Radziwiłłem, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, konsultanci krajowi i kierownicy klinik, przedstawiciele WHO, placówek i uczelni medycznych, ośrodków badawczych, podmiotów związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną, a także organizacji pacjentów.

Program Kongresu, lista prelegentów i rejestracja (trwa jeszcze tydzień):
www.hccongress.pl

Formuła tego interdyscyplinarnego i międzysektorowego spotkania, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, obejmuje między innymi sesje dotyczące:
• polityki zdrowotnej
• czynników demograficznych i ekonomicznych wpływających na system ochrony zdrowia
• wyzwań i najnowszych trendów w kilkunastu dziedzinach medycyny
• zarządzania w ochronie zdrowia
• edukacji - zarówno lekarzy, jak i pacjentów
• przemysłu medycznego
• innowacyjności w medycynie.

Polityka zdrowotna - spojrzenie w przyszłość
18 lutego Kongres otworzy sesja plenarna pt. „Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036”.

Tematyka dyskusji inauguracyjnej to, m.in.: główne zagrożenia dla zdrowia społeczeństw w XXI wieku; choroby cywilizacyjne i przewlekłe; czynniki demograficzne i starzejące się społeczeństwo; znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej; najważniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojące przed politykami, środowiskiem medycznym, a także przemysłem.

W czasie jednej z sesji planowanych w pierwszym dniu Health Challenges Congress, zatytułowanej "System ochrony zdrowia w Polsce - bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019", poprosimy zaproszonych gości o wyrażenie oczekiwań, ale i przedstawienie założeń najważniejszych działań, jakie zostaną podjęte niebawem w systemie ochrony zdrowia.

Punkt widzenia dotyczący koniecznych zmian w ochronie zdrowia zaprezentuje Ministerstwo Zdrowia, parlamentarzyści, lekarze, przedstawiciele podmiotów prywatnych i firm farmaceutycznych.

Sesje dotyczące wyzwań w kilkunastu dziedzinach medycyny
W dniach 18 i 19 lutego zaplanowano kilkanaście sesji poświęconym najważniejszym wyzwaniom w wybranych dziedzinach medycyny, z udziałem wybitnych specjalistów:

• Onkologia w Polsce - wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe
• Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce
• Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
• Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• Choroby płuc - kilka problemów do rozwiązania
• Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP
• Mukowiscydoza - organizacja, leczenie i dostęp do świadczeń
• Neurologia - potrzeby opieki kompleksowej
• Perinatologia; ginekologia i położnictwo - wybrane zagadnienia.
• Leczenie cukrzycy w Polsce
• Angiologia - problemy i wyzwania
• Polipragmazja i jatrogenia - narastający problem nie tylko medycyny
• Możliwości leczenia niewydolności serca - to może dotyczyć każdego
• Bieżące problemy kardiologii w Polsce
• Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce
• Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii
• Leczenie chorób reumatycznych - aspekty finansowe i organizacyjne
• Leczenie bólu - interdyscyplinarna dziedzina medycyny
• Skoordynowana opieka medyczna.

Szeroka formuła, czyli znacznie więcej niż medycyna
Jak podkreśla członek Rady Naukowej HCC prof. Jan Duława, prorektor ds. nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, o zdrowiu społeczeństw nie decyduje tylko medycyna.

- Wiemy już, że aż w 50 proc. zależy ono od naszego stylu życia. Dlatego kluczowe znaczenie ma dobra edukacja zdrowotna, szczególnie młodzieży - zaznacza prof. Duława. Zwraca uwagę, że Kongres w Katowicach stwarza okazję do szerokiej dyskusji i wypracowania społecznego porozumienia na rzecz zdrowia.

- Porozumieć się powinni lekarze między sobą, lekarze z menedżerami ochrony zdrowia, a następnie lekarze, menedżerowie i największa grupa, jaką są pacjenci (aktualni i potencjalni). Istotnym elementem układanki są szeroko pojęte media, które mogą reprezentować interesy wszystkich wymienionych grup - dodaje prof. Jan Duława.

W takiej właśnie, szerokiej rozumianej formule Kongresu, w dniach 18 i 19 lutego zaplanowano sesje wykraczające poza tematykę ściśle medyczną, m.in.:

• Biznes i medycyna - razem czy osobno? Wykłady - w konwencji pro i contra
• Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia
• Media i medycyna; rola dziennikarzy w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, także dotyczącej zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
• Konsultacje w medycynie - trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną
• Przemysł medyczny w Polsce
• Innowacje w medycynie.

Podczas jednej sesji poruszony zostanie temat braku kadr lekarskich, który w kraju może już za kilka lat mieć dramatyczne konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia. 

W trakcie debaty pt. "Kto nas będzie leczył? Przyszłość kadr medycznych w Polsce i na świecie" rektorzy uniwersytetów medycznych, konsultanci krajowi, prezes lekarskiego samorządu będą starali się odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu należałoby zwiększyć limity przyjęć na uczelniach medycznych, aby zapełnić lukę pokoleniową, jaka wytworzyła się w wielu specjalizacjach.

Uczestnicy dyskusji będą również rozmawiali o tym jak zmieniać system przyznawania rezydentur i odbywania specjalizacji, by młodzi lekarze pozostawali w kraju. 

Więcej o kongresowych sesjach:
www.rynekzdrowia.pl

Wydarzenia towarzyszące
W ramach Health Challenges Congress odbędzie się kilka wydarzeń towarzyszących:

• Konferencja Hospital Build & Modernization Poland 2016 (18 lutego). W programie, m.in.: zarządzanie projektem i finansowanie inwestycji; wyzwania architektoniczne w zakresie szpitalnego IT i systemów monitorowania pacjenta; projektowanie hybrydowych sal operacyjnych i pracowni obrazowych; nowości w obrazowaniu klinicznym.

• "Skrzydła Zdrowego Biznesu" oraz "Ranking zdrowia Polski" Dziennika Gazety Prawnej - wręczenie wyróżnień (18 lutego).

• Investing in Medical Innovations - Congress & Fair (IMICF). Program Kongresu IMICF (18-19 lutego) kierowany jest głównie do inwestorów oraz innowatorów z całego świata, którzy są zainteresowani nielekowymi technologiami medycznymi oraz biotechnologią.

• Konferencja pt. "Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce", organizowana przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (19 lutego).

• Dzień Otwarty HCC, pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi” (20 lutego). Tego dnia mieszkańcom górnośląskiej aglomeracji będą mieli m.in. okazję do spotkań z gośćmi Kongresu - specjalistami wybranych dziedzin medycyny.

Tematyka takich otwartych spotkań dotyczyć będzie szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej profilaktyki.

Program Kongresu i rejestracja: www.hccongress.pl

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum