Materiały i procesy szkodliwe dla zdrowia. Kogo minister uprawnił do badań?

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia22 listopada 2022 07:30

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Materiały i procesy szkodliwe dla zdrowia. Kogo minister uprawnił do badań?
Opublikowano wykaz jednostek uprawnionych do prowadzenia badań. Fot. AdobeStock
 • Do rozporządzenia dołączono załącznik, w którym została umieszczona lista jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz wykaz tych badań
 • W związku z publikacją tego rozporządzenia traci moc wcześniejszy akt z dnia 12 lipca 1996 roku w tej sprawie
 • W wykazie uwzględniono 10 pozycji. To m.in. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy

Rozporządzenie ministra zdrowia

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Jak wynika z treści rozporządzenia, ustala się następujące zmiany:

 • wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres tych badań określa załącznik do rozporządzenia,
 • traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań,
 • rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wykaz jednostek i zakres badań:

 1. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy - ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych;
 2. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy - ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem palności i wybuchowości;
 3. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera w Łodzi - ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych;
 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni - ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych;
 5. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie - ocena materiałów i procesów technologicznych występujących w rolnictwie pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych;
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego - ocena materiałów pod względem szkodliwości czynników chemicznych oraz ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem palności i wybuchowości oraz właściwości utleniających;
 7. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy - ocena materiałów pod względem szkodliwości chemicznych i biologicznych;
 8. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie - ocena procesów technologicznych pod względem szkodliwości chemicznych;
 9. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego - ocena materiałów i procesów technologicznych pod względem szkodliwości fizycznych, chemicznych i biologicznych w resorcie obrony narodowej;
 10.  Laboratoria, które uzyskały akredytację lub certyfikat zgodności w trybie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności - ocena materiałów i procesów technologicznych w zakresie objętym akredytacją lub certyfikatem zgodności.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum