Marek Michalak do MZ ws. opieki pediatrycznej: mamy wiele problemów

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 kwietnia 2016 09:41

Zbyt niska wycena świadczeń pediatrycznych, niewystarczająca dostępność małych pacjentów do lekarza i trudne warunki pobytowe na oddziałach dziecięcych to w ocenie RPD problemy opieki pediatrycznej, którymi powinno zająć się Ministerstwo Zdrowia.

RPD wskazuje na wiele problemów, którymi powinno zająć się Ministerstwo Zdrowia Fot. Archiwum

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła ocenił, że oddziały pediatryczne traktowane są przez kierujących placówkami medycznymi jako kosztochłonne i nadmiernie obciążające budżet.

RPD apeluje o przeprowadzenie weryfikacji wyceny świadczeń pediatrycznych i ich urealnienie. Szczególnie niska, jak podkreślił, jest wycena jednodniowych hospitalizacji dzieci.

Zdaniem rzecznika aktualny pozostaje problem niewystarczającej dostępności do lekarza pediatry w dniu zgłoszenia się dziecka. Michalak sygnalizuje, że rodzice odsyłani są do placówek nocnej pomocy lekarskiej, bądź trafiają do prywatnych gabinetów lekarskich; część rodziców zgłasza się z chorym dzieckiem do SOR-ów. Rzecznik jest przekonany, że konieczne jest wypracowanie innych, bardziej funkcjonalnych rozwiązań.

RPD zwraca też uwagę na zbyt małą - w stosunku do potrzeb - liczbę lekarzy pediatrów podejmujących pracę w systemie dyżurowym. Innym problemem, który podnosi, jest okresowo wysoki stopień wykorzystania łóżek pediatrycznych w okresie jesienno-zimowym i jedynie częściowe wykorzystanie w okresie letnim.

Rzecznik alarmuje, że na oddziałach pediatrycznych zatrudnionych jest również zbyt mało pielęgniarek. Jego zdaniem poziom zatrudnienia umożliwia jedynie wykonanie zleceń i zabiegów lekarskich, brakuje czasu na pielęgnację dziecka w sposób gwarantujący zabezpieczenie jego potrzeb zdrowotnych podczas hospitalizacji, a także prowadzenie systematycznej edukacji zdrowotnej dla rodziców.

RPD zaniepokojony jest również warunkami na wielu oddziałach pediatrycznych. Jak wskazuje, są trudne i sprzyjają rozwojowi infekcji wewnątrzoddziałowych, a wieloosobowe sale chorych utrudniają przestrzeganie prawa dziecka do intymności oraz nieskrępowanego kontaktu z rodzicem lub opiekunem.

Rzecznik sygnalizuje, że dzieci z odmiennymi jednostkami chorobowymi umieszczane są razem, co nie sprzyja procesowi leczenia.

Jako przykład pozytywnych zmian RPD podał m.in. refundację leków dla dzieci chorych na cukrzycę, w tym dostępność do pomp insulinowych; włączenie książeczki zdrowia dziecka do dokumentacji medycznej i zagwarantowanie rodzicom prawa do przebywania z dzieckiem w szpitalu podczas jego choroby.

RPD pozytywnie ocenił także np. wpisanie pediatrii oraz innych dziedzin medycyny związanych z leczeniem dzieci (neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, psychiatria dzieci i młodzieży, stomatologia dziecięca) na listę priorytetowych dziedzin medycyny.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum