MZ: zmiana rozporządzenia ws. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 27 listopada 2019 17:10

Minister zdrowia zmienia rozporządzenie z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego - podało w środę (27 listopada) Rządowe Centrum Legislacyjne (RCL). Wynika to przede wszystkim z potrzeby rozszerzenia programu pilotażowego o kolejne placówki.

MZ: zmiana rozporządzenia ws. programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

W uzasadnieniu podano, że obecnie w dwóch województwach (wielkopolskie i opolskie) nie funkcjonują centra zdrowia psychicznego.

"Włączenie tych województw wydaje się kluczowe dla właściwej ewaluacji programu pilotażowego" - wyjaśniono. Jednocześnie podkreślono, że "pozytywne doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego powodują duże zainteresowanie podmiotów udzielających świadczeń psychiatrycznych w kwestii dołączenia do reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej".

Kolejna zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych zarówno po stronie realizatorów pilotażu, jak i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Zapewnienie całodobowego udzielania świadczeń przez lekarza dotyczy dyżuru medycznego. Lekarz dyżurny centrum powinien obsługiwać wyłącznie centrum. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy łączna liczba łóżek psychiatrycznych w szpitalu nie przekracza 50. Wówczas dopuszczalne byłoby prowadzenie jednego wspólnego dyżuru lekarskiego" - wyjaśniono. Dodano też, że sytuacja ta "nie dotyczy szpitali psychiatrycznych, gdyż liczba łóżek w tych placówkach przekracza 50".

Zaznaczono w uzasadnieniu, że proces kwalifikacji odbył się w sposób podobny do procesu przeprowadzonego w 2017 r.

"Po wnikliwej analizie nadesłanych zgłoszeń do drugiego etapu postępowania zostały zaproszone podmioty lecznicze najlepiej rokujące spełnianie założeń pilotażu" - przypomniano. Wyjaśniono też, że za kwestię koordynacji i monitorowania pilotażu odpowiedzialne jest Biuro do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

"W pierwszej kolejności zostały uwzględnione wnioski podmiotów leczniczych, które podczas pierwszego naboru przeprowadzonego w 2018 r. zostały umieszczone w wykazie jednostek rekomendowanych, spełniających kryteria pilotażu, a ostatecznie nie zostały zakwalifikowane do programu pilotażowego, a także wnioski z województw: wielkopolskiego i opolskiego, nieuczestniczących dotychczas w programie" - napisano w uzasadnieniu.

Jednocześnie zaznaczono, że kwestia rozszerzenia programu pilotażowego oraz kryteriów oceny zgłoszeń nadesłanych przez podmioty wyrażające chęć udziału w programie pilotażowym była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu zespołu ekspertów do spraw pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zespół po spotkaniu jednomyślnie przyjął uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniował zaproponowany podczas spotkania sposób oceny wniosków, opierający się na wskazanych kryteriach podmiotów wyrażających chęć udziału w programie pilotażowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozporządzenie wejdzie w życie 2 stycznia 2020 r. Wyjaśniono, że wynika to z konieczności wcześniejszego rozpoczęcia procesu podpisywania umów i zmian tych umów między realizatorami oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum