MZ zawarło porozumienie z pielęgniarkami. Do 2021 r. OZZPiP wstrzyma się od protestów?

Autor: IB/Rynek Zdrowia • • 10 lipca 2018 19:29

Włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wprowadzenie od stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez NFZ - to podstawowe punkty zawartego w poniedziałek późnym wieczorem (9 lipca) porozumienia między pielęgniarkami i ministrem zdrowia.

Demografia jest nieubłagana: większość polskich pielęgniarek jest w wieku powyżej 40. roku życia i potrzebny jest dopływ młodzieży do zawodu. Fot. Shutterstock

W ramach porozumienia ustalono włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wprowadzenie od stycznia 2019 r. norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Porozumienie dotyczy również wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez NFZ.

Inne obszary porozumienia to: zagwarantowanie pielęgniarkom od stycznia przyszłego roku 6-dniowego płatnego urlopu szkoleniowego, a także nowelizacja rozporządzenia ws. sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych i inne działania mające na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

- Udało się wypracować kompromis pomiędzy oczekiwaniami środowiska a możliwościami Ministerstwa Zdrowia. Negocjacje trwały bardzo długo, bo ok. pół roku, w tym w ciągu ostatnich trzech miesięcy były bardzo intensywne. Nasze poniedziałkowe spotkanie trwało ok. 13 godzin - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski we wtorek (10 lipca) podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem Zofi Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Chodziło nam o stabilizację sytuacji związanej z dodatkami i doprowadzenie do tego, aby były one zabezpieczone w podstawie wynagrodzenia. Obecnie wprowadzamy stałe rozwiązanie - dodatki po prostu muszą być wypłacane. Porozumienie podpisał również prezes NFZ, a osiągniętą w ten sposób stabilizację gwarantuje rząd - dodał minister.

Koniec z nadużyciami?
Zadowolenia z włączenia dodatków 4 x 400 do podstawy wynagrodzenia nie ukrywała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Dotychczas dochodziło w tym zakresie do nieprawidłowości. Pracodawcy pobierali z tzw. zembalowego kolejne kwoty. Tak było np. w niektórych szpitalach na Podkarpaciu. Braki kadrowe zmuszały tam dyrektorów do działań zmierzających do zabezpieczenia dyżurów pielęgniarskich. Pielęgniarki brały nadgodziny, a dyrektorzy, aby te nadgodziny opłacić, odciągali pieniądze z zembalowego. Efekt był taki, że im więcej pracowała pielęgniarka, tym z zembalowego miała mniej - wyjaśniała szefowa OZZPiP.

Dodała, że zaproponowane rozwiązanie stabilizuje również sytuację pielęgniarek POZ.

- Jeśli chodzi o szpitale w Podkarpackiem, w których pielęgniarki zdecydowały się iść na zwolnienia lekarskie, będziemy wnosić o to, aby Ministerstwo Zdrowia skontrolowało te lecznice, ponieważ w naszej ocenie działania pielęgniarek wynikają z nieprawidłowości w tych placówkach - dodała.

- Rozwiązanie kwestii dodatków stanowi ich ostateczne usankcjonowanie, zachodziła bowiem obawa, jaki będzie ich los po roku 2019. Obecnie mamy jasność - zaznaczyła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Minister Szumowski zwrócił z kolei uwagę, że sposób, w jaki dodatek będzie wprowadzany do wynagrodzenia ujęty zostanie w nowelizacji rozporządzenia MZ z 8 września 2015 r. ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

- Zawarte porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 9 lipca, a jego poszczególne elementy będą wdrażane etapami. I tak np. od lipca 2019 r. zagwarantowany zostanie wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie niższej niż 1200 zł miesięcznie na jeden etat, z tym, że od września 2018 r. wzrost ten będzie nie niższy niż 1100 zł miesięcznie na jeden etat - mówił szef resortu zdrowia.

Normy zatrudnienia
Krystyna Ptok podkreśliła, że związkowi zależało również na ujętych w porozumieniu normach zatrudnienia pielęgniarek, które będą wprowadzane w życie od stycznia. Zauważyła, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych normy te będą podwyższone dla oddziałów pediatrycznych.

- Jeśli mamy np. 40-łóżkowy oddział chirurgii, liczba łóżek pomnożona przez odpowiedni wskaźnik daje nam 28 etatów pielęgniarskich, co oznacza, że pielęgniarka będzie miała pod opieką nie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu pacjentów, ale 7-8 - wyjaśniała Zofia Małas.

- Naturalnie musi być także brana pod uwagę zmianowość pracy oraz urlopy - dodała Krystyna Ptok.

Jak wynika z zapisów porozumienia, minister ma zapewnić wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z równoważnikami zatrudnienia na łóżko nie niższymi niż określone w projekcie rozporządzenia przekazanym w kwietniu do konsultacji publicznych. Od stycznia minimalny wskaźnik zatrudnienia będzie zatem wynosił 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym).

Jeśli chodzi o oddziały pediatryczne, równoważniki zatrudnienia na łóżko mają zostać podwyższone od 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych. We wrześniu br. MZ ma natomiast zapewnić wejście w życie zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w rozporządzeniu ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zgodnie z wypracowanymi w MZ w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na łóżko.

Ponadto strony porozumienia zobowiązały się do rozpoczęcia we wrześniu dialogu na temat norm zatrudnienia w AOS, rehabilitacji, leczeniu uzdrowiskowym i stacjonarnych świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Strategia dla pielęgniarstwa
Minister Szumowski ocenił, że wdrożenie norm zatrudnienia pielęgniarek należy także traktować jako element jakości decydujący w dużym stopniu o bezpieczeństwie pacjenta.

Jak podkreśliła Zofia Małas, istotny aspekt porozumienia to także 6-dniowy urlop szkoleniowy dla pielęgniarek, które mają obowiązek szkolenia się i aktualizowania swojej wiedzy.

Strony porozumienia zobowiązały się również do pracy nad dokumentem „ Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska. Ostateczna wersja ma zostać wypracowana w terminie do 31 grudnia 2018 r., a następnie przedłożona Radzie Ministrów.

- Strategię powinien realizować i gwarantować rząd, ponieważ chodzi w niej o to, aby pacjent był bezpieczny, a młodzi ludzie garnęli się do zawodu pielęgniarki i położnej - mówiła prezes NRPiP.

Minister zdrowia przypomniał, że resort wspólnie z pielęgniarkami będzie prowadził kampanię promującą ten zawód.

- Wprowadzenie porady pielęgniarskiej (minister zobowiązał się wprowadzić ją od 1 stycznia 2019 r. do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii OZZPiP oraz NRPiP) i norm zatrudnienia będzie wpływać na poprawę wizerunku pielęgniarek i położnych oraz na jakość ich pracy. Mamy nadzieję, że te aspekty, łącznie ze stabilizacją sytuacji wokół dodatków, pomogą odwrócić dotychczasowe niekorzystne trendy - wskazywał minister.

- Demografia jest nieubłagana: większość polskich pielęgniarek jest w wieku powyżej 40. roku życia i potrzebny jest dopływ młodzieży do zawodu. Pomiędzy rokiem 2016 i 2017 delikatnie wzrosła wprawdzie liczba pielęgniarek w systemie, ale chodzi teraz o to, aby, ten wzrost się utrzymał i umocnił - dodał Łukasz Szumowski.

Jak podkreśliła Krystyna Ptok, wdrażanie w życie postanowień porozumienia będzie uważnie monitorowane. OZZPiP zobowiązał się, że od dnia jego podpisania do 1 stycznia 2021 r. nie będzie podejmował ogólnokrajowych akcji protestacyjnych. Naturalnie pod warunkiem, że postanowienia porozumienia będą realizowane.

Strony porozumienia oświadczyły ponadto, że będą dążyły do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, w których stronę stanowią pielęgniarki i położne.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum