MZ zapowiada premiowanie stomatologii w szkołach, ale chce obniżyć...

www.infodent24.pl Autor: PTWP - Infodent24.pl • Źródło: Infodent24.pl/Rynek Zdrowia   • 04 maja 2018 20:36

Ministerstwo Zdrowia proponuje podwyższenie punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole i jej obniżenie za świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży - przypomina portal Infodent24.pl.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Takie rozwiązanie wnosi projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (rozporządzenie z 5 sierpnia 2016 r. Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.). Chodzi o zmianę w załączniku nr 7 do rozporządzenia: tabela nr 1 „Leczenie stomatologiczne", część 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży".

Proponowane zmiany w załączniku nr 7, dotyczącym leczenia stomatologicznego, związane są z procedowanym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, którego celem jest poprawa dostępności do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej dla uczniów.

Opieka stomatologiczna będzie realizowana m.in. w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach. Realizacja tej opieki wymaga dokonania zmian we wskazanym już rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r., aby zwiększyć szanse w procedurach konkursowych tych świadczeniodawców, których gabinety są zlokalizowane w szkołach lub będą w nich tworzone.

Zmiany w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży polegają na:
1. Podwyższeniu punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub szkole specjalnej lub innej placówce specjalnej
2. Obniżeniu punktacji za kryterium realizacji umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży (świadczenia w zakresie ortodoncji nie będą wykonywane w gabinetach szkolnych);
3. Zmianie punktacji kryteriów, umożliwiającej zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez gabinety szkolne.

Więcej: infodent24.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum