Dziennik Ustaw/ Rynek Zdrowia | 03-04-2020 20:31

MZ ws. zasad postępowania ze zwłokami zmarłych na COVID-19

W piątek (3 kwietnia) opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Należy unikać ubierania zwłok do pochówku, a także ich okazywania Fot. Archiwum

W rozporządzeniu wskazano, że w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 należy przeprowadzić dezynfekcję zwłok płynem odkażającym o wirusobójczym spektrum działania. Należy też odstąpić od standardowych procedur mycia zwłok, a w razie zaistnienia takiej konieczności, trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Należy unikać ubierania zwłok do pochówku, a także ich okazywania.

Zwłoki powinny być umieszczone w ochronnym, szczelnym worku, wraz z ubraniem lub okryciem szpitalnym, a w przypadku przekazania zwłok do spopielenia pierwszy worek ze zwłokami trzeba umieścić w drugim. Powierzchnia każdego worka powinna być spryskana płynem odkażającym.

Na dnie trumny do pochówku powinna znajdować się warstwa substancji płynochłonnej o grubości 5 cm.

Zabezpieczone zwłoki mają być umieszczone w kapsule transportowej w przypadku przekazywania zwłok do krematorium albo w trumnie do pochówku w przypadku bezpośredniego pochowania na cmentarzu.

Pomieszczenia, w których zakażona osoba zmarła przebywała, oraz wszystkie przedmioty, z którymi miała styczność, należy poddać odkażeniu.

W przypadku zgonu w szpitalu, zabezpieczenia zwłok poprzez umieszczenie ich w workach dokonują osoby zatrudnione przez szpital. W razie zgonu poza szpitalem mają to zrobić odpowiednio przeszkolone osoby pracujące w zakładach pogrzebowych.

Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej ma obejmować m.in. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę, jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku - maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2, gogle lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawice.

Więcej: dziennikustaw.gov.pl