RCL/Rynek Zdrowia | 07-03-2017 10:45

MZ ws. projektu rozporządzenia dot. świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W protonoterapii rozporządzenie wprowadza zmianę dot. warunków realizacji świadczenia, by realnie odpowiadały one praktyce klinicznej, przy zabezpieczeniu właściwej jakości udzielania świadczeń, zgodnie z propozycjami konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

W radioterapii zmiany dotyczą zakresu warunków realizacji świadczenia, aby realnie odpowiadały one praktyce klinicznej, przy zabezpieczeniu właściwej jakości udzielania świadczeń, zgodnie z propozycjami konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej. W dłuższej perspektywie, po tych zmianach oczekuje się poprawy sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii, które nie będą zmuszone ponosić zbędnych inwestycji na wyposażenie, odtworzenie czy utrzymanie sprzętu, czy też ponoszenie kosztów wykonywania zbędnych procedur.

Zmiany dotyczą także Centrów Urazowych dla Dzieci, które mają zapewnić zgodność rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z przepisami nowelizowanej ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Termin zgłaszania uwag do projektu wyznaczono na 20 marca 2017 r. Skrócenie terminu uzgodnień, konsultacji publicznych oraz opiniowania, jak wyjaśnia MZ, jest podyktowane jak najszybszą koniecznością zapewnienia świadczeniobiorcom dostępności do świadczeń oraz możliwie najlepszej jakości.

Więcej: www.legislacja.rcl.gov.pl