MZ: w przyszłym roku mapy potrzeb zdrowotnych będą dostępne na platformie cyfrowej

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 19 grudnia 2018 12:25

- Do końca grudnia zostaną opublikowane mapy potrzeb zdrowotnych dotyczące 32 grup chorób dla wszystkich województw. Będą uwzględniały dane za 2016 r. i po raz ostatni ukażą się na dotychczasowych zasadach - zapowiedział w środę (19 grudnia) wiceminister zdrowia Zbigniew Król na spotkaniu z dziennikarzami.

MZ: w przyszłym roku mapy potrzeb zdrowotnych będą dostępne na platformie cyfrowej
FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

Mapy, które będą jeszcze w tym roku opublikowane, różnią się w stosunku do poprzednich zakresem analiz; pojawiają się w nich m.in. nowe analizy w zakresie chorobowości i zapadalności. Nie zmieniła się natomiast metodyka ich tworzenia.

Od przyszłego roku kolejne aktualizacje map będą publikowane wyłącznie na ogólnodostępnej platformie cyfrowej. - W pierwszej kolejności zostaną udostępnione na platformie dane za 2017 r. - już w I kwartale 2019 r. Dane i analizy za kolejne lata będą pojawiać się wkrótce po ich zebraniu, tym samym dane za 2018 r. powinny pojawić się w drugiej połowie 2019 r. - poinformował wiceszef resortu zdrowia.

Czytaj także: Ministerstwo zapewnia: powstają mapy określające rzeczywiste potrzeby zdrowotne

Podkreślał, że od przyszłego roku mapy będą przygotowywane według nowych zasad. - Mają przede wszystkim służyć planowaniu inwestycji oraz kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych. Takie warunki muszą spełniać mapy potrzeb zdrowotnych zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej w zakresie finansowania ze środków wspólnotowych w perspektywie 2021-2027 inwestycji w ochronie zdrowia - przypominał wiceminister zdrowia.

Przypomnijmy, że modyfikowanie metodyki prac nad mapami potrzeb zdrowotnych trwa w resorcie zdrowia od ponad roku. Poprzednie edycje map spotkały się z ostrą krytyką. Wskazywano m.in. na nieaktualne i mało przydatne dane zawarte w tych opracowaniach. Resort zapowiada, że kolejne mapy staną się praktycznym narzędziem przy kontraktowaniu świadczeń i planowaniu inwestycji.

- Nowe mapy mają, między innymi, określać rzeczywiste potrzeby zdrowotne, weryfikować zasadność poszczególnych inwestycji, będą też pokazywały dane dotyczące na przykład „białych plam” w dostępie do poszczególnych świadczeń w regionach - województwach, powiatach, gminach - wyliczał wiceminister zdrowia.

- W Ministerstwie Zdrowia nad mapami potrzeb zdrowotnych pracuje 40-osobowy zespół. W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano 840 spotkań grup roboczych, wzięło w nich łącznie udział 100 ekspertów. Wyniki analiz przedstawiono ok. 1000 przedstawicielom środowiska medycznego w ramach 80 paneli. Mapy przed publikacją są konsultowane z wojewódzkimi radami ds. potrzeb zdrowotnych i konsultantami w poszczególnych dziedzinach medycyny - informował w środę dziennikarzy Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

Podkreślił także, że dygitalizacja map ma służyć przede wszystkim uproszczeniu dostępu do tych opracowań, zdecydowanie ułatwić szukanie danych i zapewnić możliwość porównywania danych pomiędzy poszczególnymi latami.

Dzięki współpracy MZ z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (który stworzył CAPAP - Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej), analizy zawarte w mapach będą przedstawiane również w formie przestrzennej. - Pozwoli to m.in. na dokładne pokazanie zróżnicowania regionalnego w zakresie potrzeb zdrowotnych - rzeczywistej podaży i popytu na poszczególne usługi medyczne - powiedział dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w MZ.

- W przyszłości w ramach prac nad mapami potrzeb zdrowotnych będą prowadzone badania pozwalające na szersze niż dotychczas spojrzenie na potrzeby zdrowotne, np. w zakresie prywatnych wydatków na poszczególne świadczenia - zaznaczył.

- Tak więc kolejne mapy nie będą już tylko sposobem gromadzenia danych, ale narzędziem, które znacznie ułatwi formułowanie priorytetów w ochronie zdrowia w skali kraju, ale też w poszczególnych regionach. W ramach prac nad mapami badana będzie również społeczna ocena potrzeb zdrowotnych. W tym celu zrealizowane zostanie badanie ankietowe - podsumował Jakub Adamski.

Zespół roboczy w Ministerstwie Zdrowia przy tworzeniu map ściśle współpracuje m.in. z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum