RCL/Rynek Zdrowia | 25-05-2020 14:22

MZ: rozporządzenie ws. ograniczeń przy udzielaniu świadczeń medycznych innych niż związanych z SARS-CoV-2

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostało w poniedziałek (25 maja) rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie ws. standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Wprowadzenie zmiany pozwoli na szybszy powrót do wykonywania zawodu bez konieczności kwarantanny Fot. Shutterstock

Jak podkreśla resort, rozporządzenie zostało przygotowane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Zmiana w § 1 ust 4 ww. rozporządzenia zmierza do umożliwienia osobom objętym przedmiotowym ograniczeniem udzielania świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po zakończeniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem stanowisk, pod warunkiem uzyskania ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wprowadzenie zmiany pozwoli na szybszy powrót do wykonywania zawodu bez konieczności zachowania 14–dniowego okresu przerwy przed udzielaniem świadczeń pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl