MZ: ratownictwo medyczne wymaga naprawy, a upublicznienie go na pewno nie pozbawi...

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 01 marca 2018 19:35

Stanowczo podkreślić należy, że upublicznienie ratownictwa medycznego - czyli powierzenie realizacji świadczeń ratowniczych podmiotom z większościowym lub całkowitym udziałem kapitału publicznego - w żadnym razie nie pozbawi pacjentów pomocy medycznej - podaje Ministerstwo Zdrowia.

Na swojej stronie internetowej resort zdrowia informuje, że dysponenci publiczni posiadają wystarczające zasoby pojazdów i personelu medycznego, które pozwolą na dostawienie ambulansów w tych miejscach, gdzie obecnie działają podmioty prywatne.

''Zaznaczyć należy, że opinia publiczna była informowana o planach dotyczących upublicznienia świadczeń ratowniczych. Już w listopadzie 2015 r. Pani Premier Beata Szydło w swoim expose zapowiedziała, że system Państwowe Ratownictwo Medyczne w części pozaszpitalnej będzie całkowicie publiczny.

Stanowi to odpowiedź na postulaty personelu medycznego, związków zawodowych i największych realizatorów świadczeń ratowniczych. Upublicznienie ustabilizuje system PRM, będzie sprzyjało inwestycjom w infrastrukturę oraz wzmocni powiązania pomiędzy ratownictwem medycznym a wojewodami i samorządami, a więc organami władzy publicznej posiadającymi szerokie kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności'' - informuje MZ.

W komunikacie można też przeczytać: ''Rezygnacja podmiotu leczniczego z udzielania jakichkolwiek świadczeń wymaga zgody jego organu założycielskiego. Natomiast firmy prywatne nie są związane z władzami samorządowymi ani z administracją rządową żadnym zobowiązaniem do realizacji świadczeń ratowniczych i w każdej chwili mogą zrezygnować z działalności na danym obszarze, bez uzyskiwania czyjejkolwiek zgody. Taka sytuacja stanowiłaby poważne zagrożenie dla zdrowia obywateli i stworzyłaby lukę nie do wypełnienia w krótkim czasie.

Pamiętać trzeba, że pozostałe służby ratownicze, tj. Państwowa Straż Pożarna oraz Policja są formacjami o charakterze publicznym, a ich działalność jest gwarantowana przez państwo. Ratownictwo medyczne na tle ww. służb stanowi wyjątek, co wymaga naprawy''.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum