PAP/Rynek Zdrowia | 06-05-2013 18:18

MZ proponuje zmiany w ustawie refundacyjnej

Uproszczenie procedur przy składaniu wniosku o ponowne objęcie leku refundacją oraz publikację listy refundacyjnej co trzy, a nie jak obecnie co dwa miesiące - proponuje resort zdrowia w projekcie założeń do projektu noweli ustawy refundacyjnej.

Projekt założeń MZ opublikowało na stronie internetowej do uzgodnień zewnętrznych. Jak podkreślił resort zdrowia, celem nowelizacji jest m.in. dalsze zwiększanie dostępności leków, ograniczenie możliwości wywozu leków z terytorium Polski w sytuacji braku lub ograniczonej dostępności dla pacjentów, uproszczenie procedury przy składaniu wniosków o wydanie kolejnej decyzji refundacyjnej oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie przepisów ustawy refundacyjnej.

Łukasz Sławatyniec, prawnik, zwraca uwagę, że założenia nie są projektem ustawy i nie dają jasnych informacji na temat dokładnego brzmienia nowych regulacji. - Potrzebne jest szybkie przygotowanie i pokazanie projektu samej ustawy, bo jak uczy doświadczenie, zwykle to szczegóły brzmienia przepisów powodują największe komplikacje - dodaje.

W projekcie resort zaproponował m.in., że lekarz przy wypisywaniu refundowanych antybiotyków nie będzie miał obowiązku wcześniejszego wykonania antybiogramu. - Powodem takiego działania są pojawiające się interpretacje obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi aby wypisać pacjentowi antybiotyk z refundacją, konieczne jest wykonanie antybiogramu, który pozwoli ustalić, czy dany antybiotyk może być zastosowany zgodnie z jego refundowanymi wskazaniami - uzasadnia MZ.

Inną proponowaną, istotną dla pacjentów zmianą - jak ocenia Sławatyniec - jest możliwość zamiany przepisanego produktu refundowanego na tańszy odpowiednik. Ponadto pracownicy apteki mieliby obowiązek poinformowania pacjenta o tym, jaki odpowiednik leku byłby dla niego najtańszy.

Z kolei dla szpitali najistotniejszą zmianą jest projektowana możliwość nabywania leków nie tylko w cenie nieprzekraczającej limitu finansowania przez NFZ, czyli w praktyce w cenie najtańszego produktu w danej grupie - wskazuje prawnik.

W projekcie przewidziano też ograniczenie wymogów formalnych oraz uproszczenie procedury przy składaniu wniosków o ponowne objęcie leku refundacją. Sławatyniec podkreśla, że obecna ustawa nie przewiduje żadnej odrębności i wymaga złożenia pełnego wniosku z całym zakresem koniecznych do przedłożenia dokumentów, jak w przypadku ubiegania się o refundację po raz pierwszy.

Resort zaproponował też możliwość finansowania odpowiedników leków stosowanych w chemioterapii umieszczonych w wykazach refundowanych leków - w przypadku ich czasowego braku. Decyzję o refundacji takiego leku miałby podejmować minister.

Ponadto MZ proponuje wprowadzenie przepisów, które ułatwią monitorowanie oraz ograniczą możliwość wywozu leków z Polski w sytuacji braku lub ograniczonej dostępności. Resort zdrowia podkreśla, że powodem jest nasilanie się zjawiska wywozu z Polski leków do innych krajów z powodu naszych cen, należących do najniższych w Europie.

Czytaj też: Założenia do zmiany ustawy refundacyjnej - przeglądamy propozycje resortu