MZ: projekt ustawy zmieniającej definicję lekarza POZ

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 15 maja 2013 12:53

Resort zdrowia przedstawił projekt ustawy, który przewiduje zmianę definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skutkiem ma być rozszerzenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów.

MZ: projekt ustawy zmieniającej definicję lekarza POZ
Resort zdrowia opublikował projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Obecnie obowiązująca, wąska definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, skutkuje wyeliminowaniem pewnych grup lekarzy z udzielania świadczeń w POZ. Dotyczy to w szczególności lekarzy pediatrów i lekarzy internistów.

W rezultacie lekarze pediatrzy, którzy są profesjonalnie przygotowani do udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom są tej możliwości pozbawieni. W efekcie dzieci mają ograniczony dostęp do świadczeń lekarza pediatry w ramach POZ, a proponowane zmiany mają to poprawić.

Projekt ustawy przewiduje zmianę w art. 5 pkt 13 ustawy o świadczeniach, polegającą na zmianie definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skutkiem powyższej zmiany jest rozszerzenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez lekarzy pediatrów i lekarzy internistów w wyniku otwarcia tego segmentu świadczeń zdrowotnych dla lekarzy, którzy:

- posiadają specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub

- specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

- specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

Więcej: www.mz.gov.plDowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum