MZ: projekt ustawy o ratownictwie medycznym do konsultacji

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 04 sierpnia 2010 16:51

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Obok zmian w ustawie o ratownictwie medycznym, przedstawiono także propozycje zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym oraz Prawo Komunikacyjne. Termin przesyłania uwag do proponowanych zmian upływa 19 sierpnia.

Ustawa nie definiowała do tej pory rejonu operacyjnego i obszaru działania. Zdaniem projektodawców zmian wprowadzenie do ustawodawstwa regulacji w tym zakresie przyczyni się do jednoznacznej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 142, poz. 893), co pozwoli na jednolite opracowanie wojewódzkich planów działania systemu, a także sprawne przeprowadzanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego, bowiem zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera umowy na podstawie ww. planu.

Istotnym elementem zmian jest także doprecyzowanie przepisów ustawy, by stało się bezspornym, że zadania wykonywane przez dyspozytora medycznego są świadczeniami zdrowotnymi. Nowelizacja w tym zakresie zapewni osobom wykonującym zadania dyspozytora medycznego kontynuację wykonywania zawodu medycznego, w tym przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu i ratownika medycznego, którzy z powodu różnych sytuacji życiowych lub zdrowotnych nie mogą ich już wykonywać na przykład w zespołach ratownictwa medycznego.

Ustawa określa także skład osobowy zespołów ratownictwa medycznego, w których od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczeń udzielać będzie mógł tylko lekarz systemu, pielęgniarka systemu oraz ratownik medyczny. Okres przejściowy w tym zakresie, wprowadzony art. 63 ustawy, kończy się z dniem 31 grudnia 2010 r.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum